Vytvořte fakturu

LEKÁREŇ AVION - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název LEKÁREŇ AVION
IČO 31383670
TIN 2020303813
DIČ SK2020303813
Datum vytvoření 24 Listopad 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LEKÁREŇ AVION
Floriánske nám. 2
81107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 951 249 €
Zisk 19 863 €
Kapitál 522 846 €
Vlastní kapitál 447 416 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0255562964, 0253416632
Fax(y) 0255562964
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 505,044
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,326
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,326
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 881
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 445
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 501,741
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 182,208
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 269
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 181,939
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 166
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 166
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 193,943
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 190,429
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 300
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 190,129
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,514
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 125,424
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,338
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 123,086
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,977
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 12
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 881
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 1,084
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 505,044
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 433,404
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,076
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,076
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 404,826
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 404,826
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 19,863
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 71,640
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 5,214
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 5,214
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 49,531
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 32,162
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 9,128
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 23,034
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 82
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 6,690
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,513
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,084
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 16,786
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 16,786
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 109
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,940,939
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,951,249
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,940,450
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 489
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,310
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,920,658
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,679,759
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 8,395
D. Služby (účtová skupina 51) 68,369
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 148,490
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 106,525
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 37,206
4. Sociální náklady (527, 528) 4,759
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 89
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 12,948
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 12,948
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,608
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 30,591
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 184,416
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 18
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 18
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 18
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,676
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 5,676
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,658
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 24,933
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 5,070
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 5,070
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 19,863
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015