Vytvořte fakturu

Sandvik Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 16.10.2015
Basic information
Obchodní název Sandvik Slovakia
IČO 31383700
TIN 2020308059
DIČ SK2020308059
Datum vytvoření 10 Listopad 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Sandvik Slovakia
Karadžičova 8
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 12 814 344 €
Zisk 68 978 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0258318208, 0232115349
Date of updating data: 16.10.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,772,178
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 241,253
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 241,253
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 237,253
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 4,000
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,471,724
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 99,709
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 99,709
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 9,534
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 9,534
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,752,688
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,640,077
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 115,238
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,524,839
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 95,268
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 17,343
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 609,793
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,903
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 605,890
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 59,201
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 59,201
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,772,178
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 487,366
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 199,164
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 199,164
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 19,916
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 19,916
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 199,308
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 199,308
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 68,978
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,284,812
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,184,349
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 894,542
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 846,921
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 47,621
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 744,808
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 330,116
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 14,176
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 26,669
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 174,038
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 100,463
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 32,612
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 67,851
Date of updating data: 16.10.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 12,814,384
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 12,814,344
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 12,357,325
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 418,891
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 38,125
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 12,680,224
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 10,117,166
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 191,116
D. Služby (účtová skupina 51) 1,183,223
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,037,292
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 795,822
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 231,819
4. Sociální náklady (527, 528) 9,651
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 6,385
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 89,488
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 89,488
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 21,521
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -5,748
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 39,781
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 134,120
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,284,711
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 40
XII. Kurzové zisky (663) 40
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 14,454
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 12,336
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 12,336
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 390
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,728
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -14,414
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 119,706
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 50,728
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 53,369
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -2,641
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 68,978
Date of updating data: 16.10.2015
Date of updating data: 16.10.2015
 • IČO :31383700 TIN: 2020308059 DIČ: SK2020308059
 • Sídlo: Sandvik Slovakia, Karadžičova 8, 82108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 10 Listopad 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Erwin Steinhauser Hofderer-Feld 56 Hochdorf 6280 Švajčiarsko 08.05.2009
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Sandvik Aktiebolag 199 164 € (100%) Štokholm 101 30 Švédske kráľovstvo
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   22.07.2015Nové predmety činnosti:
   počítačové služby
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   prenájom hnuteľných vecí
   09.11.2013Nové sidlo:
   Karadžičova 8 Bratislava 821 08
   08.06.2012Noví spoločníci:
   Sandvik Aktiebolag Box 510 Štokholm 101 30 Švédske kráľovstvo
   10.05.2012Nové predmety činnosti:
   organizovanie kurzov, školení a seminárov
   23.07.2009Nový štatutárny orgán:
   Erwin Steinhauser Hofderer-Feld 56 Hochdorf 6280 Švajčiarsko Vznik funkcie: 08.05.2009
   16.12.1998Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu a verejnej mienky
   24.11.1997Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   10.11.1994Nové obchodné meno:
   Sandvik Slovakia s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie kúpy a predaja tovarov a služieb v rozsahu voľnej živnosti