Vytvořte fakturu

Pasmanta - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Pasmanta
IČO 31383840
TIN 2020320687
DIČ SK2020320687
Datum vytvoření 23 Listopad 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Pasmanta
Rezedova 5
82101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 185 591 €
Zisk -71 887 €
Kapitál 1 139 393 €
Vlastní kapitál 387 624 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421243634337
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,073,380
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,026,189
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,026,189
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 716,805
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 19,203
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 11,259
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 278,922
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 41,827
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 168
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 168
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 28,790
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 15,977
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 15,977
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 11,060
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,602
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 151
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 12,869
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 336
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 12,533
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 5,364
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,354
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 4,010
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,073,380
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 315,737
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 94,147
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 98,111
3. Oceňovací rozdíly z přecenění na fúze, fúze a rozdělení (+/- 416) 98,111
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 188,062
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 188,062
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -71,887
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 753,762
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 584,453
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 95,557
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 95,557
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 488,896
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 169,059
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 14,833
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 14,833
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 152,325
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 351
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 135
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,415
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 250
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 250
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 3,881
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 281
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 3,600
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 161,781
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 185,591
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 161,781
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 21,666
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,144
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 235,283
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 29,910
D. Služby (účtová skupina 51) 97,583
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 8,235
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 6,360
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,875
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 12,721
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 65,988
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 65,988
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 15,503
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,343
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -49,692
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 34,288
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 21,236
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 20,988
2. Ostatní náklady (562A) 20,988
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 0
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 248
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -21,235
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -70,927
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -71,887
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31383840 TIN: 2020320687 DIČ: SK2020320687
 • Sídlo: Pasmanta, Rezedova 5, 82101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 23 Listopad 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Jozef Verdenšteter Šinkovské 36 Bratislava 23.11.1994
  Ing. Henryka Verdenšteterová Šinkovské 36 Bratislava 831 07 13.05.2010
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Jozef Verdenšteter 3 320 € (50%) Šinkovské 36 Bratislava
  Ing. Henryka Verdenšteterová 3 320 € (50%) Šinkovské 36 Bratislava 831 07
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   21.09.2010Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   Noví spoločníci:
   Ing. Henryka Verdenšteterová Šinkovské 36 Bratislava 831 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Henryka Verdenšteterová Šinkovské 36 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 13.05.2010
   20.09.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marian Šulák H.Meličkovej 21 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marian Šulák H.Meličkovej 21 Bratislava
   24.06.1998Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Verdenšteter Šinkovské 36 Bratislava
   Ing. Marian Šulák H.Meličkovej 21 Bratislava
   23.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marian Šulák H.Meličkovej 21 Bratislava
   Ing. Jozef Verdenšteter Šinkovské 36 Bratislava
   27.03.1997Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   módne návrhárstvo a organizácia módnych prehliadok
   prieskum trhu pri odbyte textilných výrobkov, výrobkov z kože a obuvi
   poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja textilných výrobkov, výrobkov z kože a obuvi
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   26.03.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   13.11.1996Noví spoločníci:
   Ing. Marian Šulák H.Meličkovej 21 Bratislava
   Ing. Jozef Verdenšteter Šinkovské 36 Bratislava
   12.11.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marian Šulák H.Meličkovej 21 Bratislava
   Ing. Jozef Verdenšteter Šinkovské 36 Bratislava
   Zbigniew Szuba Paderewskiego 1 Piastow 058 20 Poľská republika
   23.11.1994Nové obchodné meno:
   Pasmanta, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Rezedova 5 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou veľkoobchodu
   Noví spoločníci:
   Ing. Marian Šulák H.Meličkovej 21 Bratislava
   Ing. Jozef Verdenšteter Šinkovské 36 Bratislava
   Zbigniew Szuba Paderewskiego 1 Piastow 058 20 Poľská republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Verdenšteter Šinkovské 36 Bratislava
   Ing. Marian Šulák H.Meličkovej 21 Bratislava