Vytvořte fakturu

Schachermayer - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Schachermayer
IČO 31383858
TIN 2020334206
DIČ SK2020334206
Datum vytvoření 28 Listopad 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Schachermayer
Pestovateľská 12
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 4 608 058 €
Zisk -226 824 €
Kapitál 2 745 929 €
Vlastní kapitál 2 076 758 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421248202715, +421248202716
Mobile(y) +421910903522
Fax(y) 0248202730
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,785,913
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,606,072
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,606,072
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 768,490
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 685,362
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 152,220
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,169,500
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 356,302
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 356,302
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 370,640
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 370,419
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 370,419
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 44
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 177
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 442,558
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,063
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 438,495
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 10,341
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 8,841
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 1,500
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,785,913
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,849,933
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 597,491
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 597,491
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 68,248
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 59,915
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 59,915
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,351,103
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,351,103
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -226,824
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 935,039
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 79,383
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 774
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 78,609
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 7,085
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 7,085
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 809,209
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 667,731
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 667,731
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 38,152
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 23,051
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 51,892
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 28,383
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 39,362
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 31,512
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 7,850
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 941
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 941
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 4,608,142
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 4,608,058
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 4,488,511
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 59,263
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 16,702
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 43,582
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,824,950
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 3,308,918
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 129,008
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 825
D. Služby (účtová skupina 51) 494,410
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 712,424
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 511,380
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 179,454
4. Sociální náklady (527, 528) 21,590
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 25,118
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 133,214
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 133,214
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -23,338
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 44,371
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -216,892
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 614,613
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 84
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 44
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 44
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 40
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,128
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 2,076
2. Ostatní náklady (562A) 2,076
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 312
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,740
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,044
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -223,936
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,888
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,888
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -226,824
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31383858 TIN: 2020334206 DIČ: SK2020334206
 • Sídlo: Schachermayer, Pestovateľská 12, 82104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 28 Listopad 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Mag. Gerd Schachermayer Graben 36 Linz 4020 Rakúsko 05.03.2009
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Schachermayer - Grosshandelsgesellschaft, m.b.H. 597 491 € (100%) Linz Rakúska republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   18.03.2009Nový štatutárny orgán:
   Mag. Gerd Schachermayer Graben 36 Linz 4020 Rakúsko Vznik funkcie: 05.03.2009
   17.03.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Szabo Astrová 757/2 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 18.12.2000
   11.08.2005Nové sidlo:
   Pestovateľská 12 Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Szabo Astrová 757/2 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 18.12.2000
   10.08.2005Zrušené sidlo:
   Technická 7 Bratislava 821 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Szabo Svätoplukova 980/33 Bratislava
   30.04.2002Noví spoločníci:
   Schachermayer - Grosshandelsgesellschaft, m.b.H. Schachermayer str. 2 Linz Rakúska republika
   29.04.2002Zrušeny spoločníci:
   Schachermayer - Grosshandelsgesellschaft, m.b.H. Schachermayer str. 2 Linz Rakúska republika
   18.12.2000Nový štatutárny orgán:
   Jozef Szabo Svätoplukova 980/33 Bratislava
   17.12.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Gerard Baník Pavlovská 3 Bratislava
   27.08.1999Nové sidlo:
   Technická 7 Bratislava 821 04
   26.08.1999Zrušené sidlo:
   Pavlovská 3 Bratislava 831 03
   17.07.1998Noví spoločníci:
   Schachermayer - Grosshandelsgesellschaft, m.b.H. Schachermayer str. 2 Linz Rakúska republika
   16.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Schachermayer - Grosshandelsgesellschaft, m.b.H. Schachermayer str. 2 Linz Rakúska republika
   28.11.1994Nové obchodné meno:
   Schachermayer, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pavlovská 3 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť-nákup a predaj tovarov veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov, zmrzliny, tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Schachermayer - Grosshandelsgesellschaft, m.b.H. Schachermayer str. 2 Linz Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Gerard Baník Pavlovská 3 Bratislava