Vytvořte fakturu

Kompaflex - D.M.M. potrubné elementy - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Kompaflex - D.M.M. potrubné elementy
IČO 31383882
TIN 2020353995
DIČ SK2020353995
Datum vytvoření 29 Listopad 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Kompaflex - D.M.M. potrubné elementy
Lenardova 6
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 715 576 €
Zisk 248 007 €
Vlastní kapitál 728 943 €
Kontaktní informace
Email info@kompaflex-dmm.sk
Telefon(y) 0315692201
Mobile(y) +421903705498, +421905705498, +421905714031, +421905716065
Fax(y) 0315692434
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 876,979
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 235,695
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 3,702
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 3,702
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 231,993
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 36,475
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 153,992
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 34,356
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 7,170
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 634,972
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 139,423
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 132,716
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 6,707
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 439,320
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 358,102
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 358,102
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 76,980
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 4,238
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 56,229
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 9,917
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 46,312
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 6,312
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 70
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 6,242
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 876,979
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 560,246
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 66,388
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 66,388
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 9,958
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 9,958
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 235,893
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 235,893
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 248,007
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 316,733
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 162,178
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 157,734
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,776
12. Odložený daňový závazek (481A) 668
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 131,287
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 80,473
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 80,473
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,735
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 25,984
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 18,142
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,919
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 34
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 23,268
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 23,268
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,708,799
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,715,576
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,044,505
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 1,317,560
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 346,734
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,777
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,394,540
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 817,437
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 627,098
D. Služby (účtová skupina 51) 290,661
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 587,785
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 423,722
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 146,121
4. Sociální náklady (527, 528) 17,942
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,120
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 41,837
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 41,837
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 14,112
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,490
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 321,036
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 973,603
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,224
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1,176
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1,176
XII. Kurzové zisky (663) 48
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,365
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 759
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,606
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,141
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 319,895
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 71,888
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 74,427
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -2,539
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 248,007
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31383882 TIN: 2020353995 DIČ: SK2020353995
 • Sídlo: Kompaflex - D.M.M. potrubné elementy, Lenardova 6, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 29 Listopad 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Drahomíra Szabová Alžbetin Dvor 302 Miloslavov 900 42 29.11.1994
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Drahomíra Szabová 33 194 € (50%) Alžbetin Dvor 302 Miloslavov 900 42
  Werner Löhrer 33 194 € (50%) Im-Müsli Švajčiarsko
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   09.03.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Drahomíra Szabová Alžbetin Dvor 302 Miloslavov 900 42 Vznik funkcie: 29.11.1994
   08.03.2005Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Vašina Haidachstr. 34 Pforzheim 751 81 Spolková republika Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Drahomíra Szabová Alžbetin Dvor 302 Miloslavov 900 42 Vznik funkcie: 29.11.1994
   18.11.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Drahomíra Szabová Alžbetin Dvor 302 Miloslavov 900 42 Vznik funkcie: 29.11.1994
   17.11.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Drahomíra Szabová Alžbetin Dvor 302 Miloslavov
   13.08.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Drahomíra Szabová Alžbetin Dvor 302 Miloslavov
   12.08.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Drahomíra Szabová Lenardova 6 Bratislava
   14.06.1999Noví spoločníci:
   Ing. Drahomíra Szabová Alžbetin Dvor 302 Miloslavov 900 42
   13.06.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Drahomíra Szabová Lenardova 6 Bratislava
   28.09.1995Nové obchodné meno:
   Kompaflex - D.M.M. potrubné elementy spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Drahomíra Szabová Lenardova 6 Bratislava
   Werner Löhrer Uttwil CH-8580 Im-Müsli Švajčiarsko
   Vladimír Vašina Haidachstr. 34 Pforzheim 751 81 Spolková republika Nemecko
   27.09.1995Zrušené obchodné meno:
   D.M.M. potrubné elementy, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Drahomíra Szabová Lenardova 6 Bratislava
   29.11.1994Nové obchodné meno:
   D.M.M. potrubné elementy, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Lenardova 6 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradenstvo v oblasti strojárenstva
   výroba a montáž technických tkanín
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa a predaj za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   prekladateľstvo a tlmočníctvo v jazyku nemeckom s výnimkou služieb vymedzených zákonom č.36/97 Zb.
   Noví spoločníci:
   Ing. Drahomíra Szabová Lenardova 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Drahomíra Szabová Lenardova 6 Bratislava