Vytvořte fakturu

HONA-obchodno-sprostredkovateľská - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název HONA-obchodno-sprostredkovateľská
IČO 31383947
TIN 2020935103
Datum vytvoření 23 Listopad 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HONA-obchodno-sprostredkovateľská
Udernícka 5
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 168 €
Zisk 98 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 4,930
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,930
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 152
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 152
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 4,011
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 3,859
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,859
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 152
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 767
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 710
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 57
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,930
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,942
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -4,459
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -4,459
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 98
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,988
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,988
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 453
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 453
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 28
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 20
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 487
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,911
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,168
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,911
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 257
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,308
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,494
D. Služby (účtová skupina 51) 284
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 470
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 348
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 122
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 60
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 860
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,133
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 282
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 282
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -282
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 578
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 98
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31383947 TIN: 2020935103
 • Sídlo: HONA-obchodno-sprostredkovateľská, Udernícka 5, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 23 Listopad 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Pavel Peterec Andrusovova 6 Bratislava 851 01 26.03.2013
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Pavol Peterec 6 640 € (100%) Bratislava 851 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   07.05.2013Nové sidlo:
   Udernícka 5 Bratislava 851 01
   Nové predmety činnosti:
   oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky
   poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
   činnosť podnikateľských. organizačných a ekonomických poradcov
   Nový štatutárny orgán:
   Pavel Peterec Andrusovova 6 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 26.03.2013
   06.05.2013Zrušené sidlo:
   Stachanovská 25 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   Dionýz Takáč Topoľčianska 17 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dionýz Takáč Topoľčianska 17 Bratislava 851 01
   12.11.1998Nové sidlo:
   Stachanovská 25 Bratislava 821 05
   Nové predmety činnosti:
   prenájom strojov a zariadení
   Noví spoločníci:
   Pavol Peterec Andrusovova 6 Bratislava 851 01
   Dionýz Takáč Topoľčianska 17 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Dionýz Takáč Topoľčianska 17 Bratislava 851 01
   11.11.1998Zrušené sidlo:
   Topoľčianska 25 Bratislava 851 05
   Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Vladimír Horák Topoľčianska 25 Bratislava 851 05
   Viera Horáková Topoľčianska 25 Bratislava 851 05
   Nagy Vendel Kolibri ut. 1 Budapest 1173 Maďarská republika
   Nagy Vendel-né Kolibri ut. 1 Budapest 1173 Maďarská republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Vladimír Horák Topoľčianska 25 Bratislava 851 05
   23.11.1994Nové obchodné meno:
   HONA-obchodno-sprostredkovateľská s.r.o.
   Nové sidlo:
   Topoľčianska 25 Bratislava 851 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru a predaj iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   MUDr. Vladimír Horák Topoľčianska 25 Bratislava 851 05
   Viera Horáková Topoľčianska 25 Bratislava 851 05
   Nagy Vendel Kolibri ut. 1 Budapest 1173 Maďarská republika
   Nagy Vendel-né Kolibri ut. 1 Budapest 1173 Maďarská republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   MUDr. Vladimír Horák Topoľčianska 25 Bratislava 851 05