Vytvořte fakturu

AEC - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 23.11.2015
Basic information
Obchodní název AEC
IČO 31384072
Datum vytvoření 23 Listopad 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AEC
Prievozská 1978/6
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 324 723 €
Zisk 17 649 €
Kapitál 238 073 €
Vlastní kapitál 46 627 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0254410283, 0918969688
Mobile(y) 0918969688
Fax(y) 0252622455
Date of updating data: 23.11.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 262,635
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 262,545
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 262,380
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 255,793
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 255,793
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,587
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 165
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 16
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 149
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 90
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 90
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 262,635
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 64,276
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,558
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,558
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 37,430
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 73,568
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -36,138
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 17,649
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 190,333
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 188,333
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 37,517
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 37,517
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 146,404
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,412
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,000
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,000
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 8,026
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 8,026
Date of updating data: 23.11.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 323,646
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 324,723
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 57,017
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 266,629
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,077
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 302,686
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 57,017
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 963
D. Služby (účtová skupina 51) 244,706
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 22,037
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 20,960
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 260
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 260
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 260
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 236
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 236
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 24
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 22,061
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 4,412
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 4,412
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 17,649
Date of updating data: 23.11.2015
Date of updating data: 23.11.2015
 • IČO :31384072
 • Sídlo: AEC, Prievozská 1978/6, 82109, Bratislava
 • Datum vytvoření: 23 Listopad 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Tomáš Strýček Za Stadionem 1220/19 Svatobořice 696 04 Česká republika 01.09.2015
  MUDr. Vít Urbanec Jakubská 649/8 Praha 1 110 00 Česká republika 01.09.2015
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  AEC a.s. 6 639 € (100%) Brno 612 00 Česká republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   20.11.2015Nové obchodné meno:
   AEC s. r. o.
   Noví spoločníci:
   AEC a.s. Purkyňova 2845/101 Brno 612 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Strýček Za Stadionem 1220/19 Svatobořice 696 04 Česká republika Vznik funkcie: 01.09.2015
   MUDr. Vít Urbanec Jakubská 649/8 Praha 1 110 00 Česká republika Vznik funkcie: 01.09.2015
   03.07.2013Nové sidlo:
   Prievozská 1978/6 Bratislava 821 09
   17.11.2004Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   23.11.1994Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   poskytovanie software