Vytvořte fakturu

ARDOS AZ - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ARDOS AZ
IČO 31384081
TIN 2020337506
Datum vytvoření 30 Listopad 1994
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo ARDOS AZ
Popradská 80
82106
Bratislava
Financial information
Zisk -14 434 €
Kapitál 825 933 €
Vlastní kapitál 141 467 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 18,919
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 18,919
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 18,919
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 18,919
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 18,919
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,566
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 25,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 25,000
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -14,434
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,353
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 8,353
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 8,353
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,353
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 14,214
D. Služby (účtová skupina 51) 14,187
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 27
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -14,214
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -14,187
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 221
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 221
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -220
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -14,434
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -14,434
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015