Vytvořte fakturu

KLACSKA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název KLACSKA
IČO 31384111
TIN 2020320852
DIČ SK2020320852
Datum vytvoření 23 Listopad 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KLACSKA
Šamorínska 39A
90301
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 7 024 171 €
Zisk 267 344 €
Kapitál 6 450 205 €
Vlastní kapitál 2 343 653 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0376424036, 0263532102, 0263812347
Mobile(y) +421903717501, +421903942506, +421903942512, +421903942517, +421903942523, +421903942537, +421903942558
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 7,158,796
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 5,338,200
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 1
2. Software (013) - /073, 091A/ 1
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 5,338,199
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 525,000
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,608,372
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 3,204,827
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,815,227
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 42,875
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 42,875
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 605
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 605
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,177,578
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 555,047
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 555,047
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 500,000
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 27,899
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 94,632
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 594,169
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 7,696
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 586,473
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 5,369
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 5,369
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 7,158,796
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,610,998
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 549,202
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,787,149
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,787,149
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 267,344
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,547,798
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 507,931
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 9,481
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 323,740
12. Odložený daňový závazek (481A) 174,710
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 7,678
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 7,678
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 1,402,675
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 997,643
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 574,890
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 574,890
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 73,453
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 42,949
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 69,086
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 237,265
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 33,283
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 33,283
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,598,518
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 70
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 6,954,521
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 7,024,171
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,790
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 6,951,731
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 66,000
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,650
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,523,601
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,310,396
D. Služby (účtová skupina 51) 3,078,803
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,449,874
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,052,636
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 367,478
4. Sociální náklady (527, 528) 29,760
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 43,837
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 636,733
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 636,733
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 17
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,941
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 500,570
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,565,322
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10,038
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 10,038
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 10,038
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 163,436
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 89,715
2. Ostatní náklady (562A) 89,715
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 73,721
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -153,398
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 347,172
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 79,828
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 59,263
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 20,565
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 267,344
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31384111 TIN: 2020320852 DIČ: SK2020320852
 • Sídlo: KLACSKA, Šamorínska 39A, 90301, Bratislava
 • Datum vytvoření: 23 Listopad 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Alfred Klacska Hans Fronius Strasse 31 Perchtoldsdorf 2380 Rakúska republika 29.09.1995
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Paul Klacska Gesellschaft m.b.H. 6 639 € (100%) Viedeň Rakúska republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   26.04.2014Nové sidlo:
   Šamorínska 39A Senec 903 01
   25.04.2014Zrušené sidlo:
   Kopčianska 65 Bratislava 851 01
   26.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Alfred Klacska Hans Fronius Strasse 31 Perchtoldsdorf 2380 Rakúska republika Vznik funkcie: 29.09.1995
   25.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Alfred Klacska Kopernikova 23 Bratislava
   18.06.1998Noví spoločníci:
   Paul Klacska Gesellschaft m.b.H. Ketzergasse 212 Viedeň Rakúska republika
   17.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Paul Klacska Gesellschaft m.b.H. Ketzergasse 212 Viedeň Rakúska republika
   01.12.1997Noví spoločníci:
   Paul Klacska Gesellschaft m.b.H. Ketzergasse 212 Viedeň Rakúska republika
   30.11.1997Zrušeny spoločníci:
   Paul Klacska GmbH & Co.KG. Ketzerg. 212 Viedeň Rakúska republika
   16.11.1995Nové sidlo:
   Kopčianska 65 Bratislava 851 01
   Nové predmety činnosti:
   verejná cestná nákladná doprava
   Noví spoločníci:
   Paul Klacska GmbH & Co.KG. Ketzerg. 212 Viedeň Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Alfred Klacska Kopernikova 23 Bratislava
   15.11.1995Zrušené sidlo:
   Mlynské Nivy 73 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   Alfred Klacska Kehugene 212 Wien Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Rudolf Fuchs Pribinova 1 Piešťany 921 01
   23.11.1994Nové obchodné meno:
   KLACSKA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 73 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská činnosť v oblasti dopravy
   činnosť realitnej agentúry
   Noví spoločníci:
   Alfred Klacska Kehugene 212 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Rudolf Fuchs Pribinova 1 Piešťany 921 01