Vytvořte fakturu

ITS Commerce - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 03.11.2015
Basic information
Obchodní název ITS Commerce
IČO 31384242
TIN 2020852867
Datum vytvoření 23 Listopad 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ITS Commerce
05801
Schmoerova
Financial information
Prodej a příjem 1 044 €
Zisk 30 €
Date of updating data: 03.11.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 6,485
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,483
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 200
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 200
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 200
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 6,283
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 844
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 5,439
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 6,485
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,131
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,638
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,638
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -1,537
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -1,537
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 30
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,354
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,354
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 0
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 786
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 568
Date of updating data: 03.11.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,066
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,044
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,044
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 450
D. Služby (účtová skupina 51) 362
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 88
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 594
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 682
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 22
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku-sum (r. 36 r. 38) 0
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 22
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 22
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 106
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 23
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 83
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -84
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 510
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 30
Date of updating data: 03.11.2015
Files
4282899.tif
Date of updating data: 03.11.2015