Vytvořte fakturu

FINIMO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název FINIMO
IČO 31384277
TIN 2020821231
DIČ SK2020821231
Datum vytvoření 25 Listopad 1994
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo FINIMO
Mlynské Nivy 54
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 201 825 €
Zisk -236 571 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 14,327,511
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,059,840
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 2,290
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 2,290
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 3,057,550
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 2,450,000
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 157,550
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 450,000
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 11,266,290
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 11,254,908
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 385,655
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 385,655
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 779
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 10,868,474
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 11,382
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 5,049
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 6,333
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,381
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,414
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) -33
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 14,327,511
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -392,604
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 4,368,304
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 4,368,304
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 3,253
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 438,486
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 438,486
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -4,966,076
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 707,805
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -5,673,881
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -236,571
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 14,720,115
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,460
7. Dlouhodobé směnky k úhradě (478A) 2,119
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 341
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 14,175,021
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 10,578,885
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 10,578,885
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 718
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 321
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,890
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,592,207
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 200
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 200
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 542,434
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 621,121
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 201,825
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 201,825
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 231,465
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 10
D. Služby (účtová skupina 51) 19,788
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 11,163
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 8,240
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 2,164
4. Sociální náklady (527, 528) 759
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 200,500
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -29,640
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -19,798
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 419,296
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 178,739
IX.1. Výnosy z cenných papírů a podílů z přidružené subjekty (665) 178,739
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 240,557
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 240,557
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 623,324
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 22,975
2. Ostatní náklady (562A) 22,975
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 600,349
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -204,028
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -233,668
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,903
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,903
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -236,571
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31384277 TIN: 2020821231 DIČ: SK2020821231
 • Sídlo: FINIMO, Mlynské Nivy 54, 82105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 25 Listopad 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Martin Hornáček člen Na Hrebienku 34 Bratislava 811 02 05.12.2013
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   16.01.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Hornáček - člen Na Hrebienku 34 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 05.12.2013
   15.01.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Emil Križan - člen Papraďová 5 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 07.05.2009
   11.11.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Anderle - člen Nová 21 Banská Bystrica 974 01 Vznik funkcie: 16.02.2007
   Tibor Orlický - člen 8 Igram 900 84 Vznik funkcie: 07.05.2009
   03.06.2009Nový štatutárny orgán:
   Tibor Orlický - člen 8 Igram 900 84 Vznik funkcie: 07.05.2009
   MUDr. Emil Križan - člen Papraďová 5 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 07.05.2009
   02.06.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Hornáček - člen Hasičská 26/32 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 06.02.2007
   MUDr. Daniel Hornáček , CSc. - člen Na Hrebienku 34 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 06.02.2007
   28.02.2007Nový štatutárny orgán:
   Martin Anderle - člen Nová 21 Banská Bystrica 974 01 Vznik funkcie: 16.02.2007
   27.02.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tibor Orlický - člen 8 Igram 900 84 Vznik funkcie: 06.02.2007
   06.02.2007Nové obchodné meno:
   FINIMO a.s.
   Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 54 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   podnikateľské poradenstvo
   prenájom bytových, nebytových priestorov a pozemkov
   nákup a predaj nehnuteľností
   činnosť reklamnej agentúry
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Milan Hornáček - člen Hasičská 26/32 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 06.02.2007
   MUDr. Daniel Hornáček , CSc. - člen Na Hrebienku 34 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 06.02.2007
   Ing. Tibor Orlický - člen 8 Igram 900 84 Vznik funkcie: 06.02.2007