Vytvořte fakturu

KP TRADE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název KP TRADE
IČO 31384285
TIN 2020346669
DIČ SK2020346669
Datum vytvoření 01 Prosinec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KP TRADE
Lipského 7b
84101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 115 151 €
Zisk 15 158 €
Kapitál 48 080 €
Vlastní kapitál 21 937 €
Kontaktní informace
Email marzi@stonline.sk
Telefon(y) 0264461080
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 10,822
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 10,822
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 10,822
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 49,073
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 8,427
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,403
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 31,243
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 59,895
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 37,095
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 10,526
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 4,772
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 15,158
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 22,800
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 9,229
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 8,257
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 5,314
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 694
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,467
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,153
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 115,151
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 115,151
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 93,477
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 642
C. Služby (účtová skupina 51) 70,433
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 13,261
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 155
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 7,639
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,347
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 21,674
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 44,076
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 2,337
M. Úrokové náklady (562) 1,121
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,216
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,337
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 19,337
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 4,179
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 15,158
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31384285 TIN: 2020346669 DIČ: SK2020346669
 • Sídlo: KP TRADE, Lipského 7b, 84101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 01 Prosinec 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Peter Kostyál Lipského 7b Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 01 23.06.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Peter Kostyál 6 639 € (100%) Lipského 7b Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   23.06.1998Noví spoločníci:
   Ing. Peter Kostyál Lipského 7b Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Kostyál Lipského 7b Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 01
   22.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Kostyál Lipského 7b Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Kostyál Lipského 7b Bratislava
   01.12.1994Nové obchodné meno:
   KP TRADE, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Lipského 7b Bratislava 841 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a zákaziek
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   činnosť realitnej agentúry
   prekladateľská činnosť
   balenie, preskladňovanie a distribúcia kníh a periodickej tlače
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Kostyál Lipského 7b Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Kostyál Lipského 7b Bratislava