Vytvořte fakturu

LAVIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název LAVIA
IČO 31384412
TIN 2020330059
DIČ SK2020330059
Datum vytvoření 02 Prosinec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LAVIA
Vansovej 2
81103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 848 790 €
Zisk 14 715 €
Kapitál 3 160 313 €
Vlastní kapitál 1 712 970 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421903701887
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,823,048
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,532,073
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 111,019
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 111,019
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 654,096
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 650,776
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 3,320
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 1,766,958
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 1,580,084
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 133,274
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 53,600
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 290,703
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 202,954
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 200,952
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 200,952
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,002
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 52,000
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 52,000
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 35,749
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 276
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 35,473
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 272
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 272
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,823,048
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,771,384
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 2,240,592
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 2,240,592
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 210,765
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 664
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 498,971
2. Ostatní fondy (427, 42X) 498,971
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -1,194,323
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 455,194
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -1,649,517
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 14,715
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,050,082
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,049,682
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 140,675
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 140,675
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 4,500
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,880
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 901,627
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 400
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 400
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 1,582
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 1,582
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 24,983
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 848,790
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 24,983
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 791,961
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 31,846
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 843,370
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 5,554
D. Služby (účtová skupina 51) 60,160
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,272
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 12,639
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 12,639
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 526,076
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 5,000
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 231,669
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,420
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -40,731
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 18,144
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 25
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 25
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2,678
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2,678
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 15,441
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,969
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 1,627
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 922
2. Ostatní náklady (562A) 922
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,420
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 12,175
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 17,595
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 14,715
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31384412 TIN: 2020330059 DIČ: SK2020330059
 • Sídlo: LAVIA, Vansovej 2, 81103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 02 Prosinec 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  JUDr. Rastislav Opaterný Bezručova 2 Stupava 900 31 31.03.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  JUDr. Rastislav Opaterný 1 119 632 € (50%) Bezručova 2 Stupava 900 31
  Galmond, a.s. 1 328 € (0.1%) Bratislava 811 03
  JUDr. Stanislav Schubert, CSc. 1 119 632 € (50%) Bratislava 831 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   11.02.2011Zrušeny spoločníci:
   POHOTOVOSŤ, s. r. o. Pribinova 25 Bratislava 811 09
   04.02.2010Noví spoločníci:
   POHOTOVOSŤ, s. r. o. Pribinova 25 Bratislava 811 09
   03.02.2010Zrušeny spoločníci:
   SCHUBERT & partners, s.r.o. Vansovej 2 Bratislava 811 03
   08.05.2007Nové predmety činnosti:
   poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
   Noví spoločníci:
   JUDr. Rastislav Opaterný Bezručova 2 Stupava 900 31
   SCHUBERT & partners, s.r.o. Vansovej 2 Bratislava 811 03
   19.12.2006Nové predmety činnosti:
   technicko-organizačné zabezpečenie športových, kultúrnych a vzdelávacích podujatí
   ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie verejne dostupných informácií
   25.05.2006Noví spoločníci:
   JUDr. Stanislav Schubert , CSc. Bellova 82A Bratislava 831 01
   24.05.2006Zrušeny spoločníci:
   LUKI 83 HOLDING A.G. Val Sainte Croix 7 Luxembourg L-1371 Luxemburské veľkovojvodstvo
   11.05.2006Nové predmety činnosti:
   poľnohospodárstvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
   Noví spoločníci:
   LUKI 83 HOLDING A.G. Val Sainte Croix 7 Luxembourg L-1371 Luxemburské veľkovojvodstvo
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Rastislav Opaterný Bezručova 2 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 31.03.1998
   10.05.2006Zrušeny spoločníci:
   EURODITEC Holding A. G. Val Sainte - Croix 7 Luxemburg L-1371 Luxemburg
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Rastislav Opaterný Školská 7 Tlmače Vznik funkcie: 31.03.1998
   22.10.2005Noví spoločníci:
   Galmond, a.s. Vansovej 2 Bratislava 811 03
   21.10.2005Zrušeny spoločníci:
   DITEC, a.s. Plynárenská 7/C Bratislava 821 09
   LEAS, s.r.o. IČO: 34 113 444 Keltská 728/1 Bratislava 851 10
   29.12.2004Noví spoločníci:
   DITEC, a.s. Plynárenská 7/C Bratislava 821 09
   11.09.2004Noví spoločníci:
   EURODITEC Holding A. G. Val Sainte - Croix 7 Luxemburg L-1371 Luxemburg
   10.09.2004Zrušeny spoločníci:
   EURODITEC Holding A. G. 7, Val Sainte - Croix L - 1371 Luxemburg Luxemburské veľkovojvodstvo
   04.06.2004Noví spoločníci:
   EURODITEC Holding A. G. 7, Val Sainte - Croix L - 1371 Luxemburg Luxemburské veľkovojvodstvo
   03.06.2004Zrušeny spoločníci:
   Brodkowitz Limited 5 Second Floor, Merchants Street Valletta VLT 10 Malta
   07.07.2003Nové sidlo:
   Vansovej 2 Bratislava 811 03
   Nové predmety činnosti:
   prenájom strojov, zariadení a automobilov
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Rastislav Opaterný Školská 7 Tlmače Vznik funkcie: 31.03.1998
   06.07.2003Zrušené sidlo:
   Radlinského 47 Bratislava 811 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Rastislav Opaterný Školská 7 Tlmače
   13.02.2002Noví spoločníci:
   LEAS, s.r.o. IČO: 34 113 444 Keltská 728/1 Bratislava 851 10
   12.02.2002Zrušeny spoločníci:
   Globium, s.r.o. IČO: 35 717 505 Hattalova 12/A Bratislava 831 03
   17.05.1999Nové obchodné meno:
   LAVIA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Radlinského 47 Bratislava 811 07
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
   prevádzkovanie parkoviska
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu
   leasingová činnosť
   factoring a forfaiting
   Noví spoločníci:
   Brodkowitz Limited 5 Second Floor, Merchants Street Valletta VLT 10 Malta
   Globium, s.r.o. IČO: 35 717 505 Hattalova 12/A Bratislava 831 03
   16.05.1999Zrušené obchodné meno:
   H S H SLOVAKIA, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Dudvážska 41 Bratislava 821 07
   Zrušeny predmety činnosti:
   zámočníctvo
   kovoobrábanie
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Peter Hlubík Zlatohorská 8 Bratislava 841 03
   20.05.1998Noví spoločníci:
   JUDr. Peter Hlubík Zlatohorská 8 Bratislava 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Rastislav Opaterný Školská 7 Tlmače
   19.05.1998Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Peter Hlubík Zlatohorská 8 Bratislava 841 03
   Harald Hacker Steinstrasse 3 Waldenburg SRN
   Walter Franz Schwenk Berlichingenstrasse 73 Niedernhall SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Sziráczki Lúčová 7 Komárno 945 01
   02.12.1994Nové obchodné meno:
   H S H SLOVAKIA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Dudvážska 41 Bratislava 821 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   obstarávateľská činnosť
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   zámočníctvo
   kovoobrábanie
   Noví spoločníci:
   JUDr. Peter Hlubík Zlatohorská 8 Bratislava 841 03
   Harald Hacker Steinstrasse 3 Waldenburg SRN
   Walter Franz Schwenk Berlichingenstrasse 73 Niedernhall SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Sziráczki Lúčová 7 Komárno 945 01