Vytvořte fakturu

DENTOSAN - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DENTOSAN
IČO 31384501
TIN 2020337561
DIČ SK2020337561
Datum vytvoření 06 Prosinec 1994
Company category Verejná obchodná spoločnosť
Sídlo DENTOSAN
Riazanská 27
83103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 95 288 €
Kapitál 17 757 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421244450734
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 38,775
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 577
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 34,673
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 38,775
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 38,775
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 38,775
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 59
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,903
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 35,813
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 95,288
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 12,700
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 82,588
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 45,416
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 11,570
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,800
C. Služby (účtová skupina 51) 19,950
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 8,666
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 170
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,260
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 49,872
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 59,968
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 11
X. Úrokové výnosy (662) 11
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 11
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 49,883
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 2
Q. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/-) (596) 49,881
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015