Vytvořte fakturu

J.H.J. plus - AUDIT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název J.H.J. plus - AUDIT
IČO 31384510
TIN 2020320885
DIČ SK2020320885
Datum vytvoření 07 Prosinec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo J.H.J. plus - AUDIT
Odborárska 52
83102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 32 607 €
Zisk -3 844 €
Kapitál 26 817 €
Vlastní kapitál 12 208 €
Kontaktní informace
Email jhjplusaudit@jhjplusaudit.sk
webové stránky http://www.jhjplusaudit.sk
Telefon(y) +421244460365
Mobile(y) +421903209651
Fax(y) 0244460365
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 10,886
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 10,886
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 10,886
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 4,401
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 4,174
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,606
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -1,379
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 15,287
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 3,460
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -3,844
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 11,827
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 5,712
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 105
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,320
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,073
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 2,214
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 6,115
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 32,607
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 32,560
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 47
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 32,563
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,021
C. Služby (účtová skupina 51) 4,958
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 18,329
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,366
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 3,853
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 36
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 44
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 23,581
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 2,928
M. Úrokové náklady (562) 941
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,987
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,928
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -2,884
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -3,844
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31384510 TIN: 2020320885 DIČ: SK2020320885
 • Sídlo: J.H.J. plus - AUDIT, Odborárska 52, 83102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 07 Prosinec 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ján Hollý 31 Kráľová pri Senci 900 50 10.12.2008
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ján Hollý 1 992 € (30%) 31 Kráľová pri Senci 900 50
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   10.12.2008Noví spoločníci:
   Ing. Ján Hollý 31 Kráľová pri Senci 900 50
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Hollý 31 Kráľová pri Senci 900 50
   09.12.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Hollý Hannova 21 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Hollý Hannova 21 Bratislava 851 04
   04.06.1999Nové sidlo:
   Odborárska 52 Bratislava 831 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Hollý Jankolova 3 Bratislava 851 04
   03.06.1999Zrušené sidlo:
   Radarová 16 Bratislava 821 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Hollý Hannova 21 Bratislava 851 04
   Ing. Daniela Paulovičová Radarová 12 Bratislava 821 02
   14.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ján Hollý Hannova 21 Bratislava 851 04
   Ing. Ján Hollý Hannova 21 Bratislava 851 04
   Ing. Daniela Paulovičová Radarová 12 Bratislava 821 02
   13.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Hollý Hannova 21 Bratislava 851 04
   Ing. Ján Hollý Hannova 21 Bratislava 851 04
   Ing. Daniela Paulovičová Radarová 12 Bratislava 821 02
   28.05.1997Nové sidlo:
   Radarová 16 Bratislava 821 02
   27.05.1997Zrušené sidlo:
   Drieňová 27 Bratislava 826 56
   06.02.1997Nové predmety činnosti:
   auditorská činnosť
   vedenie účtovnej evidencie
   činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
   sprostredkovateľská činnosť
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom nebytových priestorov spojených s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   prenájom motorových vozidiel
   prenájom priemyselného tovaru
   reklamná činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Hollý Hannova 21 Bratislava 851 04
   05.02.1997Zrušeny predmety činnosti:
   auditorská činnosť
   vedenie účtovnej evidencie
   činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
   sprostredkovateľská činnosť
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Hollý Hannova 21 Bratislava 851 04
   20.08.1996Noví spoločníci:
   Ing. Ján Hollý Hannova 21 Bratislava 851 04
   Ing. Ján Hollý Hannova 21 Bratislava 851 04
   Ing. Daniela Paulovičová Radarová 12 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Hollý Hannova 21 Bratislava 851 04
   19.08.1996Zrušeny spoločníci:
   Ján Hollý Hannova 21 Bratislava 851 04
   Ing. Ján Hollý Hannova 21 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Hollý Hannova 21 Bratislava 851 04
   03.02.1995Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovnej evidencie
   činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
   sprostredkovateľská činnosť
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   07.12.1994Nové obchodné meno:
   J.H.J. plus - AUDIT spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Drieňová 27 Bratislava 826 56
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   auditorská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ján Hollý Hannova 21 Bratislava 851 04
   Ing. Ján Hollý Hannova 21 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Hollý Hannova 21 Bratislava 851 04