Vytvořte fakturu

OMNIPRESS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název OMNIPRESS
IČO 31384536
TIN 2020320841
DIČ SK2020320841
Datum vytvoření 06 Prosinec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo OMNIPRESS
Budovateľská 12
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 161 293 €
Zisk -16 941 €
Kapitál 81 236 €
Vlastní kapitál 10 321 €
Kontaktní informace
Email umaxa@stonline.sk
Telefon(y) 0243636251, 0243636252, 0908666999, 0243636253
Mobile(y) +421905568284, 0908666999
Fax(y) 0243636251
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 88,751
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 4,361
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 17,332
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 88,751
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -5,151
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 852
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 4,298
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -16,941
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 93,902
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 3,716
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 86,015
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 29,077
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 3,249
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,178
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 48,511
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 4,171
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 161,293
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 79,802
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 79,549
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,942
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 175,782
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 61,299
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 37,858
C. Služby (účtová skupina 51) 26,569
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 46,503
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,553
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -14,489
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 33,625
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,492
M. Úrokové náklady (562) 916
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 576
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,492
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -15,981
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -16,941
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015