Vytvořte fakturu

UTB - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 13.09.2016
Basic information
Obchodní název UTB
IČO 31384561
TIN 2020320676
DIČ SK2020320676
Datum vytvoření 02 Prosinec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo UTB
Slovinec 18
84107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 10 720 €
Zisk 2 448 €
Kapitál 27 413 €
Vlastní kapitál -221 981 €
Date of updating data: 13.09.2016
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,404
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 240
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 275
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 836
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 1,404
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -4,978
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -14,066
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,448
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 6,382
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 176
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 6,206
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,251
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,044
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 3,911
Date of updating data: 13.09.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 10,720
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 2,220
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,500
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 7,228
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,227
C. Služby (účtová skupina 51) 842
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 3,955
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 128
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 76
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,492
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -849
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 84
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 84
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -84
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,408
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,448
Date of updating data: 13.09.2016