Vytvořte fakturu

DOUBLE P - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DOUBLE P
IČO 31384641
TIN 2020337473
DIČ SK2020337473
Datum vytvoření 07 Prosinec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DOUBLE P
Pestovateľská 3
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 963 240 €
Zisk 7 624 €
Kapitál 517 930 €
Vlastní kapitál 298 582 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0244455650, 0244459095
Mobile(y) +421903559095, +421905559095, 0903559095, 0905559095
Fax(y) 0244455650
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 663,450
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 445,891
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 6,567
2. Software (013) - /073, 091A/ 6,567
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 439,324
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 12,790
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 426,534
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 204,455
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 39,450
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 53,621
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ -14,171
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 140,091
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 135,776
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 135,776
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,315
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 24,914
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 723
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 24,191
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 13,104
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 13,104
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 663,450
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 306,206
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 39,833
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 39,833
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 19,292
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,384
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,384
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 238,073
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 312,003
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -73,930
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,624
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 357,244
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,758
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,758
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 350,963
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 183,586
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 183,586
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 152,323
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 8,531
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 5,301
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,222
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,523
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,523
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 963,241
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 963,240
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 913,154
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 100
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 49,986
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 951,609
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 316,532
D. Služby (účtová skupina 51) 284,293
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 196,264
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 139,993
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 48,839
4. Sociální náklady (527, 528) 7,432
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,182
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 136,142
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 136,142
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 14,171
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,025
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 11,631
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 312,329
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8,146
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 8,145
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,732
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 7,732
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 414
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 12,045
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 4,421
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 4,421
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 7,624
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31384641 TIN: 2020337473 DIČ: SK2020337473
 • Sídlo: DOUBLE P, Pestovateľská 3, 82104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 07 Prosinec 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Jana Partlová Fraňa Kráľa 9 Pezinok 902 01 08.01.2010
  Marek Frágner Fraňa Kráľa 9 Pezinok 902 01 26.05.2006
  Mgr. Art. Miriam Partlová Medená 10/K Bratislava 811 02 21.12.2006
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Jana Partlová 15 934 € (40%) Fraňa Kráľa 9 Pezinok 902 01
  Marek Frágner 11 950 € (30%) Fraňa Kráľa 9 Pezinok 902 01
  Mgr. Art. Miriam Partlová 11 950 € (30%) Medená 10/K Bratislava 811 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   24.01.2014Nové obchodné meno:
   DOUBLE P, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pestovateľská 3 Bratislava 821 04
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť
   23.01.2014Zrušené obchodné meno:
   DOUBLE P., spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Technická 7 Bratislava 821 04
   08.01.2010Nové sidlo:
   Technická 7 Bratislava 821 04
   Noví spoločníci:
   Jana Partlová Fraňa Kráľa 9 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Jana Partlová Fraňa Kráľa 9 Pezinok 902 01
   07.01.2010Zrušené sidlo:
   Banšelova 21 Bratislava 821 04
   Zrušeny spoločníci:
   Jana Partlová Vajnorská 31 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jana Partlová Vajnorská 31 Bratislava
   03.01.2007Nové sidlo:
   Banšelova 21 Bratislava 821 04
   Noví spoločníci:
   Mgr. Art. Miriam Partlová Medená 10/K Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Art. Miriam Partlová Medená 10/K Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 21.12.2006
   02.01.2007Zrušené sidlo:
   Pluhova 8 Bratislava 831 03
   20.06.2006Nové predmety činnosti:
   poskytovanie software- predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   nakladanie s výsledkami tvorivej duševnej činnosti so súhlasom autora
   výroba, rozmnožovanie, požičiavanie, distribúcia audio a video záznamov so súhlasom autora
   výroba a predaj inzerátov spracovaných pomocou počítača
   organizovanie školení, seminárov, výstav
   fotografické práce
   reklamná a propagačná činnosť
   poradenská činnosť v oblasti reklamy a propagácie
   prenájom strojov, prístrojov, zariadení a výpočtovej techniky
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   zásielkový predaj
   Noví spoločníci:
   Marek Frágner Fraňa Kráľa 9 Pezinok 902 01
   Jana Partlová Vajnorská 31 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   Marek Frágner Fraňa Kráľa 9 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 26.05.2006
   19.06.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Matuška Krížna 8 Bratislava
   Jana Partlová Vajnorská 31 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Matuška Krížna 8 Bratislava
   23.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Matuška Krížna 8 Bratislava
   Jana Partlová Vajnorská 31 Bratislava
   22.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Matuška Krížna 8 Bratislava
   Jana Partlová Vajnorská 31 Bratislava
   RNDr. Boris Podlucký J. Poničana 13 Bratislava
   28.08.1998Nové sidlo:
   Pluhova 8 Bratislava 831 03
   Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Matuška Krížna 8 Bratislava
   Jana Partlová Vajnorská 31 Bratislava
   RNDr. Boris Podlucký J. Poničana 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Matuška Krížna 8 Bratislava
   Jana Partlová Vajnorská 31 Bratislava
   27.08.1998Zrušené sidlo:
   Zátišie 10/A Bratislava 831 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Matuška Krížna 8 Bratislava
   Jana Partlová Vajnorská 31 Bratislava
   RNDr. Boris Podlucký J. Poničana 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jana Partlová Vajnorská 31 Bratislava
   RNDr. Boris Podlucký J. Poničana 13 Bratislava
   07.12.1994Nové obchodné meno:
   DOUBLE P., spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Zátišie 10/A Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   servisné služby pre prípravu, tvorbu a vý- robu podkladov pre tlač pomocou výpočtovej techniky
   polygrafická výroba
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti formou veľkoobchodu a maloobchodu
   Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Matuška Krížna 8 Bratislava
   Jana Partlová Vajnorská 31 Bratislava
   RNDr. Boris Podlucký J. Poničana 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jana Partlová Vajnorská 31 Bratislava
   RNDr. Boris Podlucký J. Poničana 13 Bratislava