Vytvořte fakturu

NAXYS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název NAXYS
IČO 31384650
TIN 2020896779
Datum vytvoření 01 Prosinec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NAXYS
Segnerova 2/A
84105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 24 526 €
Zisk 2 930 €
Kapitál 9 697 €
Vlastní kapitál 6 480 €
Kontaktní informace
Email naxys@chello.sk
Telefon(y) 0255575041
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 15,263
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 15,263
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 47
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 47
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,680
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,680
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,680
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 13,536
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,218
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 12,318
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 15,263
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,409
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -824
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 7,857
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -8,681
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,930
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,854
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 537
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 537
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 5,317
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 0
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,938
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 628
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 751
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 24,186
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 24,526
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 24,186
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 340
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 21,042
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 685
D. Služby (účtová skupina 51) 5,806
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 13,916
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 10,102
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 3,237
4. Sociální náklady (527, 528) 577
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 104
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 531
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,484
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 17,695
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 75
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 75
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -74
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,410
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,930
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015