Vytvořte fakturu

SLOVAKIA SERVIS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SLOVAKIA SERVIS
IČO 31384692
TIN 2020353962
DIČ SK2020353962
Datum vytvoření 09 Prosinec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SLOVAKIA SERVIS
Kutlíkova 17
85102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 667 176 €
Zisk 6 203 €
Kapitál 365 910 €
Vlastní kapitál -103 102 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421263820963, +421263822974
Fax(y) 0263822974
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 364,321
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 32,307
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 32,307
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 6,974
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 25,333
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 321,975
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 4,415
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 4,415
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 80,944
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 80,090
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 80,090
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A -6,639
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 7,493
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 503
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 503
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 236,113
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 725
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 235,388
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 10,039
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 10,039
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 364,321
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -118,428
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 9,488
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 9,488
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 71,824
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 71,824
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -205,943
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) -205,943
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,203
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 398,142
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 96,985
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 11,324
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 11,324
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 85,661
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 301,157
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 23,742
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 23,742
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 219,515
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 130,192
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 11,845
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) -84,137
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 84,607
C.1. Výdaje příštích období dlouhodobé (383A) 84,758
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) -151
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 666,925
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 667,176
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 84,149
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 582,777
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 250
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 649,134
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 72,462
D. Služby (účtová skupina 51) 84,267
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 480,622
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 360,143
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 108,298
4. Sociální náklady (527, 528) 12,181
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,108
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 9,562
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 9,562
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 113
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 18,042
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 510,197
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 22
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 22
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 22
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,981
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 8,981
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,959
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 9,083
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,203
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31384692 TIN: 2020353962 DIČ: SK2020353962
 • Sídlo: SLOVAKIA SERVIS, Kutlíkova 17, 85102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 09 Prosinec 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ľubica Artnerová Smolenická 4 Bratislava 841 05 11.09.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ľubica Artnerová 8 962 € (90%) Smolenická 4 Bratislava 841 05
  Juraj Artner 996 € (10%) Bratislava 851 05
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   30.07.2002Noví spoločníci:
   Juraj Artner Smolenická 4 Bratislava 851 05
   29.07.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Adalbert Loksik Gänsberggasse 27 grossebersdorf Rakúska republika
   13.10.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ľubica Artnerová Smolenická 4 Bratislava 841 05
   12.10.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľubica Artnerová Smolenická 4 Bratislava 841 05
   Marek Mahďák Jána Stanislava 51 Bratislava 841 05
   11.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ľubica Artnerová Smolenická 4 Bratislava 841 05
   Marek Mahďák Jána Stanislava 51 Bratislava 841 05
   Ing. Adalbert Loksik Gänsberggasse 27 grossebersdorf Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ľubica Artnerová Smolenická 4 Bratislava 841 05
   10.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľubica Artnerová Smolenická 4 Bratislava
   Marek Mahďák Jána Stanislava 51 Bratislava
   Ing. Adalbert Loksik Gänsberggasse 27 grossebersdorf Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ľubica Artnerová Smolenická 4 Bratislava
   09.12.1994Nové obchodné meno:
   SLOVAKIA SERVIS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kutlíkova 17 Bratislava 851 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   upratovacie práce
   kúpa tovaru za účelom jeho konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľubica Artnerová Smolenická 4 Bratislava
   Marek Mahďák Jána Stanislava 51 Bratislava
   Ing. Adalbert Loksik Gänsberggasse 27 grossebersdorf Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ľubica Artnerová Smolenická 4 Bratislava