Vytvořte fakturu

COMEXIM TRADE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název COMEXIM TRADE
IČO 31384757
TIN 2020303989
DIČ SK2020303989
Datum vytvoření 05 Prosinec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo COMEXIM TRADE
Kmeťovo nám. 1
81107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 120 692 €
Zisk -13 323 €
Kapitál 139 687 €
Vlastní kapitál 84 597 €
Kontaktní informace
Email comexim@comexim.sk
Telefon(y) 0244633857, 0249234169, 0249234180, 0220909021
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 0
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 0
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 99,452
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 44
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 16,521
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 20,057
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 48,967
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 99,452
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 71,274
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 77,294
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -13,323
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 28,178
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,772
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 26,256
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 23,290
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,966
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 150
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 120,692
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 120,692
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 133,057
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 96,203
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,077
C. Služby (účtová skupina 51) 5,178
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 12,975
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 155
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 15,476
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 993
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -12,365
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 17,234
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 44
X. Úrokové výnosy (662) 3
XI. Kurzové zisky (663) 41
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 41
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 41
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 3
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -12,362
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 961
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -13,323
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31384757 TIN: 2020303989 DIČ: SK2020303989
 • Sídlo: COMEXIM TRADE, Kmeťovo nám. 1, 81107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 05 Prosinec 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Pavel Longauer Kmeťovo nám. 1 Bratislava 811 07 05.12.1994
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Pavel Longauer 5 643 € (85%) Kmeťovo nám. 1 Bratislava 811 07
  Ing. arch. Žofia Longauerová 996 € (15%) Kmeťovo nám. 1 Bratislava 811 07
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   19.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Longauer Kmeťovo nám. 1 Bratislava 811 07
   Ing. arch. Žofia Longauerová Kmeťovo nám. 1 Bratislava 811 07
   18.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavel Longauer Kmeťovo nám. 1 Bratislava 811 07
   Ing. arch. Žofia Longauerová Kmeťovo nám. 1 Bratislava 811 07
   05.12.1994Nové obchodné meno:
   COMEXIM TRADE, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kmeťovo nám. 1 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru vo veľkoobchode i maloobchode v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Longauer Kmeťovo nám. 1 Bratislava 811 07
   Ing. arch. Žofia Longauerová Kmeťovo nám. 1 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Pavel Longauer Kmeťovo nám. 1 Bratislava 811 07