Vytvořte fakturu

RENTABIL BRATISLAVA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název RENTABIL BRATISLAVA
IČO 31384889
TIN 2020353973
DIČ SK2020353973
Datum vytvoření 07 Prosinec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RENTABIL BRATISLAVA
Vranovská 6
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 115 966 €
Zisk -2 583 €
Kapitál 99 844 €
Vlastní kapitál 11 781 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421263810252
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 1
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 1
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 68,416
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 51,770
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,685
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,961
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 68,417
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 11,724
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 13,612
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 13,612
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 13,064
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,407
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -13,776
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,583
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 56,693
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 770
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 48,828
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 10,312
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 8,966
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,716
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 24,834
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 7,095
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 115,966
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 255
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 114,933
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 778
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 117,381
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 362
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 9,494
C. Služby (účtová skupina 51) 19,913
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 80,557
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,447
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,608
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -1,415
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 85,419
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 2
X. Úrokové výnosy (662) 2
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 210
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 210
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -208
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -1,623
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -2,583
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31384889 TIN: 2020353973 DIČ: SK2020353973
 • Sídlo: RENTABIL BRATISLAVA, Vranovská 6, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 07 Prosinec 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Martin Rebro Slovinec 54 Bratislava 07.12.1994
  Ing. Magdaléna Rebrová Heyrovského 6 Bratislava 841 03 15.12.2014
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Martin Rebro 6 806 € (50%) Slovinec 54 Bratislava
  Ing. Magdaléna Rebrová 6 806 € (50%) Heyrovského 6 Bratislava 841 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   16.12.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Magdaléna Rebrová Heyrovského 6 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 15.12.2014
   18.08.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Rebro Slovinec 54 Bratislava Vznik funkcie: 07.12.1994
   17.08.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Martin Rebro Heyrovského 6 Bratislava 841 03
   10.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Martin Rebro Slovinec 54 Bratislava
   Ing. Magdaléna Rebrová Heyrovského 6 Bratislava 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Martin Rebro Heyrovského 6 Bratislava 841 03
   09.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Rebro Heyrovského 6 Bratislava 841 03
   Ing. Magdaléna Rebrová Heyrovského 6 Bratislava 841 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Magdaléna Rebrová Heyrovského 6 Bratislava 841 03
   25.04.1997Nové sidlo:
   Vranovská 6 Bratislava 851 01
   24.04.1997Zrušené sidlo:
   Mánesovo nám. 1 Bratislava 851 01
   03.05.1995Nové predmety činnosti:
   auditorská činnosť
   02.05.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Martin Rebro Heyrovského 6 Bratislava 841 03
   07.12.1994Nové obchodné meno:
   RENTABIL BRATISLAVA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Mánesovo nám. 1 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   ekonomické poradenstvo
   daňové poradenstvo
   vedenie účtovníctva
   poskytovanie software
   sprostredkovanie obchodu
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Martin Rebro Heyrovského 6 Bratislava 841 03
   Ing. Magdaléna Rebrová Heyrovského 6 Bratislava 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Martin Rebro Heyrovského 6 Bratislava 841 03
   Ing. Magdaléna Rebrová Heyrovského 6 Bratislava 841 03