Vytvořte fakturu

TriPos A.C.T. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 18.12.2015
Basic information
Obchodní název TriPos A.C.T.
IČO 31384927
TIN 2020354039
DIČ SK2020354039
Datum vytvoření 12 Prosinec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TriPos A.C.T.
Veslárska 10
92101
Piešťany
Financial information
Prodej a příjem 215 567 €
Zisk 23 610 €
Kapitál 146 520 €
Vlastní kapitál 100 369 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0903716249, 0337300560
Mobile(y) 0903720079
Date of updating data: 18.12.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 28,435
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 28,435
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 13,750
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 177,378
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 54,584
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,325
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 116,030
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 205,813
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 123,979
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 24,311
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,232
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 68,187
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 23,610
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 81,834
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 3,112
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 71,184
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 434
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 46,162
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 24,544
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 44
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 7,538
Date of updating data: 18.12.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 215,567
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,003
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 212,642
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 917
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 184,800
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 1,174
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 10,551
C. Služby (účtová skupina 51) 22,539
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 142,409
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 826
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 6,787
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 514
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 30,767
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 180,381
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 3
X. Úrokové výnosy (662) 2
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 150
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 150
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -147
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 30,620
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 7,010
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 23,610
Date of updating data: 18.12.2015
Date of updating data: 18.12.2015