Vytvořte fakturu

KARPATA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název KARPATA
IČO 31384951
TIN 2020346691
DIČ SK2020346691
Datum vytvoření 13 Prosinec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KARPATA
Majerníkova 34/A
84105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 44 792 €
Zisk -9 182 €
Kapitál 15 472 €
Vlastní kapitál 2 988 €
Kontaktní informace
Email mgramblicka@gmail.com
Telefon(y) 0245943349
Mobile(y) 0905619328, 0905882601
Fax(y) 0245943349
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 9,451
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 9,451
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 9,451
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 05 r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 19,947
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 14,064
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 0
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,883
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 29,398
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -12,575
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
2. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 0
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 345
A.IV. Na rozdíly z přecenění (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -10,377
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -9,182
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 41,973
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 0
B.II. Dlouhodobý ustanovení (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 41,973
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4,942
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 476
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,505
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 35,050
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 0
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 44,792
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 0
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 44,792
III. Změna stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
IV. Aktivace (účtová skupina 62) 0
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 0
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 0
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 52,920
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 0
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 18,884
C. Služby (účtová skupina 51) 24,049
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 6,480
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 277
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 3,212
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 0
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 0
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 18
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -8,128
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 1,859
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 0
VII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 0
VIII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (665) 0
IX. Výnosy z krátkodobého finančního majetku (666) 0
X. Úrokové výnosy (662) 0
XI. Kurzové zisky (663) 0
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 0
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 94
J. Prodané cenné papíry a podíly (561) 0
K. Náklady krátkodobý finanční majetek (566) 0
L. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) 0
M. Úrokové náklady (562) 0
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 0
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 94
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -94
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -8,222
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
Q. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/-) (596) 0
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -9,182
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31384951 TIN: 2020346691 DIČ: SK2020346691
 • Sídlo: KARPATA, Majerníkova 34/A, 84105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 13 Prosinec 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Miroslav Gramblička Majerníkova 34/A Bratislava 841 05 13.12.1994
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Miroslav Gramblička 6 639 € (100%) Majerníkova 34/A Bratislava 841 05
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   10.07.2007Nové sidlo:
   Majerníkova 34/A Bratislava 841 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Gramblička Majerníkova 34/A Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Gramblička Majerníkova 34/A Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 13.12.1994
   09.07.2007Zrušené sidlo:
   Pribišova 17 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Gramblička Pribišova 17 Bratislava
   Ing. Viera Mojžišíková Kubačova 15 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Gramblička Pribišova 17 Bratislava
   Ing. Viera Mojžišíková Kubačova 15 Bratislava
   08.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Gramblička Pribišova 17 Bratislava
   Ing. Viera Mojžišíková Kubačova 15 Bratislava
   07.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Gramblička Pribišova 17 Bratislava
   Ing. Viera Mojžišíková Kubačova 15 Bratislava
   13.12.1994Nové obchodné meno:
   KARPATA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pribišova 17 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva
   inžiniersko-poradenská činnosť v oblasti stavebníctva
   vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane vybavovania sídliskových celkov/
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   nákup a predaj stavebného materiálu, spotrebného, priemyselného tovaru, obuvi, textilu, výrobkov z kovu, dreva, gumy, plastických látok, papiera, drahých kovov, motorových vozidiel
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Gramblička Pribišova 17 Bratislava
   Ing. Viera Mojžišíková Kubačova 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miroslav Gramblička Pribišova 17 Bratislava
   Ing. Viera Mojžišíková Kubačova 15 Bratislava