Vytvořte fakturu

Wine Wave - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Wine Wave
IČO 31384994
TIN 2020330081
Datum vytvoření 09 Prosinec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Wine Wave
Magurská 5/A
83101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 23 812 €
Zisk 7 202 €
Kapitál 9 447 €
Vlastní kapitál -14 238 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421903446422
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 11,560
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,259
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 2,259
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 2,259
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 8,935
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 7,802
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 7,802
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,802
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,133
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 11
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,122
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 366
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 366
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 11,560
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -5,905
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -19,746
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 53,813
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -73,559
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,202
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 17,213
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 400
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 400
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 16,222
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,319
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,319
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 10,133
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,972
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 163
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 635
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 591
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 591
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 252
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 252
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 23,812
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 23,812
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 23,812
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 19,917
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 8,691
D. Služby (účtová skupina 51) 5,081
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 5,864
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 4,238
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,481
4. Sociální náklady (527, 528) 145
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 205
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 76
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,895
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 10,040
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,613
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 4,613
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 4,613
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 826
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 826
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 3,787
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 7,682
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 7,202
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015