Vytvořte fakturu

ALCUM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ALCUM
IČO 31385052
TIN 2020334294
DIČ SK2020334294
Datum vytvoření 02 Prosinec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ALCUM
Latorická 19
82107
Bratislava
Financial information
Zisk -960 €
Kapitál 23 861 €
Vlastní kapitál -29 549 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421903733227, +421903722427
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 23,861
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 14,843
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 14,843
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 14,843
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,212
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 3,090
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 6
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,084
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 122
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 122
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 5,806
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 5,806
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 23,861
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -30,509
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -36,188
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -36,188
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -960
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 54,370
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 16,443
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 16,256
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 187
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 37,927
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 12,993
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 12,993
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 21,984
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,990
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -960
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31385052 TIN: 2020334294 DIČ: SK2020334294
 • Sídlo: ALCUM, Latorická 19, 82107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 02 Prosinec 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Karol Pleško Latorická 19 Bratislava 821 07 02.12.1994
  Igor Rašla Višňová 2929/13 Bratislava 831 01 04.09.2008
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Karol Pleško 6 640 € (50%) Latorická 19 Bratislava 821 07
  Igor Rašla 6 640 € (50%) Višňová 2929/13 Bratislava 831 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   25.09.2008Nové sidlo:
   Latorická 19 Bratislava 821 07
   Noví spoločníci:
   Igor Rašla Višňová 2929/13 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Igor Rašla Višňová 2929/13 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 04.09.2008
   24.09.2008Zrušené sidlo:
   Bajkalská 30 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   22.05.2002Nové obchodné meno:
   ALCUM s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bajkalská 30 Bratislava 821 09
   Noví spoločníci:
   Ing. Karol Pleško Latorická 19 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   21.05.2002Zrušené obchodné meno:
   STAVOSA s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Pri Šajbách 12 Bratislava 835 13
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Čech K.Adlera 36 Bratislava 841 02
   Ing. Karol Pleško Latorická 19 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   05.03.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Čech K. Adlera 36 Bratislava 841 02
   02.12.1994Nové obchodné meno:
   STAVOSA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pri Šajbách 12 Bratislava 835 13
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie inžinierských stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením/
   konzultačná činnosť v oblasti stavebníctva
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Čech K.Adlera 36 Bratislava 841 02
   Ing. Karol Pleško Latorická 19 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Karol Pleško Latorická 19 Bratislava 821 07
   Ing. Peter Čech K. Adlera 36 Bratislava 841 02