Vytvořte fakturu

Barton & Lloyd Investment - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 28.04.2016
Basic information
Obchodní název Barton & Lloyd Investment
IČO 31385061
TIN 2020821341
Datum vytvoření 13 Prosinec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Barton & Lloyd Investment
Dvořákovo nábrežie 8
81102
Bratislava
Financial information
Zisk -85 000 €
Kapitál 329 €
Vlastní kapitál -3 816 341 €
Date of updating data: 28.04.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,612
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,612
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 3,612
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 46
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 3,566
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,612
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -3,975,683
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 1,606,453
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 1,606,453
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 12,163
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -5,509,299
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -5,509,299
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -85,000
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,979,295
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,537,067
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (471A, 47XA) 2,537,067
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,442,228
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,376,238
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,376,238
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 63,936
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 861
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 511
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 682
Date of updating data: 28.04.2016
Income and expenses 2014
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,842
D. Služby (účtová skupina 51) 1,202
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,574
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 1,195
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 379
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 66
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,842
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -1,202
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 81,678
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 81,673
2. Ostatní náklady (562A) 81,673
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 5
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -81,678
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -84,520
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -85,000
Date of updating data: 28.04.2016
Date of updating data: 28.04.2016