Vytvořte fakturu

DONG HONG - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DONG HONG
IČO 31385192
TIN 2020903786
Datum vytvoření 14 Prosinec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DONG HONG
Roľnícka 72
83107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 26 878 €
Zisk -479 €
Kapitál 18 309 €
Vlastní kapitál -13 278 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 38,484
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,058
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 38,484
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 2,841
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -3,983
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -479
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 35,643
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 251
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 35,392
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 345
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 10
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 35,037
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 26,878
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 4,390
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 22,000
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 488
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 27,251
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 3,658
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 854
C. Služby (účtová skupina 51) 144
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 5,715
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 16,597
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 283
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -373
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -266
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -373
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 106
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -479
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4240816.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31385192 TIN: 2020903786
 • Sídlo: DONG HONG, Roľnícka 72, 83107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 14 Prosinec 1994
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Dong Nguyen Van 3 320 € (50%) Bratislava 831 07
  Cuc Huynk Thi Kim 3 320 € (50%) Galanta 924 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   14.05.1999Nové sidlo:
   Roľnícka 72 Bratislava 831 07
   Noví spoločníci:
   Dong Nguyen Van Roľnícka 72 Bratislava 831 07
   Cuc Huynk Thi Kim Javorinka 85 Galanta 924 01
   Nový štatutárny orgán:
   Dong Nguyen Van Roľnícka 72 Bratislava
   Cuc Huynk Thi Kim Javorinka 85 Galanta 924 01
   13.05.1999Zrušené sidlo:
   Roľnícka 96 Bratislava 831 07
   Zrušeny spoločníci:
   Cuc Huynk Thi Kim Roľnícka 96 Bratislava
   Dong Nguyen Van Roľnícka 96 Bratislava
   Tran Thi Thom Roľnícka 96 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Cuc Huynk Thi Kim Roľnícka 96 Bratislava
   Dong Nguyen Van Roľnícka 96 Bratislava
   Tran Thi Thom Roľnícka 96 Bratislava
   14.12.1994Nové obchodné meno:
   DONG HONG spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Roľnícka 96 Bratislava 831 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   Noví spoločníci:
   Cuc Huynk Thi Kim Roľnícka 96 Bratislava
   Dong Nguyen Van Roľnícka 96 Bratislava
   Tran Thi Thom Roľnícka 96 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Cuc Huynk Thi Kim Roľnícka 96 Bratislava
   Dong Nguyen Van Roľnícka 96 Bratislava
   Tran Thi Thom Roľnícka 96 Bratislava