Vytvořte fakturu

SLOVENSKÉ IZOLÁCIE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 13.01.2016
Basic information
Obchodní název SLOVENSKÉ IZOLÁCIE
Stav Zničeno
IČO 31385311
TIN 2020346713
DIČ SK2020346713
Datum vytvoření 19 Prosinec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SLOVENSKÉ IZOLÁCIE
Záborského 45
83103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 104 843 €
Zisk -8 169 €
Kapitál 70 051 €
Vlastní kapitál -7 768 €
Kontaktní informace
webové stránky http://www.slovenske-izolacie.sk
Telefon(y) +421244636087
Mobile(y) +421905600448
Fax(y) 0244636087
Date of updating data: 13.01.2016
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 86,426
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 85,371
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,055
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 86,426
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -15,937
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 166
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -14,573
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -8,169
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 102,363
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 39
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 102,324
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 62,803
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,183
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 35,338
Date of updating data: 13.01.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 104,843
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 99,128
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 5,360
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 355
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 110,763
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 51,477
C. Služby (účtová skupina 51) 39,093
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 2,486
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 259
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 17,448
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -5,920
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 8,558
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 46
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 46
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,335
M. Úrokové náklady (562) 528
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 807
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,289
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -7,209
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -8,169
Date of updating data: 13.01.2016
Date of updating data: 13.01.2016
 • IČO :31385311 TIN: 2020346713 DIČ: SK2020346713
 • Sídlo: SLOVENSKÉ IZOLÁCIE, Záborského 45, 83103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 19 Prosinec 1994
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   11.01.2016Zrušené obchodné meno:
   SLOVENSKÉ IZOLÁCIE, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Záborského 45 Bratislava 831 03
   11.12.2003Nové sidlo:
   Záborského 45 Bratislava 831 03
   19.12.1994Nové obchodné meno:
   SLOVENSKÉ IZOLÁCIE, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným