Vytvořte fakturu

MM economic - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MM economic
IČO 31385338
TIN 2020852966
Datum vytvoření 19 Prosinec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MM economic
Martinčekova 781/16
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 030 €
Zisk -522 €
Kapitál 4 214 €
Vlastní kapitál 4 059 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 4,073
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,067
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 750
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 750
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 750
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 3,317
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,317
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 6
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 6
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,073
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,537
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 508
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 508
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -3,088
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -3,088
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -522
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 536
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 536
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 536
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,030
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 830
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 200
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,134
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 794
D. Služby (účtová skupina 51) 187
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 56
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 97
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -104
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -151
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 62
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 62
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 62
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -42
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -522
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015