Vytvořte fakturu

CELFIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název CELFIA
IČO 31385397
TIN 2020346724
DIČ SK2020346724
Datum vytvoření 08 Prosinec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CELFIA
Tománkova 6
84105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 956 760 €
Zisk -7 827 €
Kapitál 292 931 €
Vlastní kapitál 85 764 €
Kontaktní informace
Email celfia@celfia.sk
Telefon(y) 0245527525, 0245527545
Mobile(y) +421905255090, +421905767556, 0915497030
Fax(y) 0245527525
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 286,222
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 156,516
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 154,016
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 77,461
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 76,555
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 2,500
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 2,500
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 119,886
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 79,584
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 79,584
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 35,880
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 28,025
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 28,025
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 264
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 7,591
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 4,422
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 8,843
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) -4,421
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 9,820
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 14
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,851
3. Příjmy příštích období dlouhodobé (385A) 7,955
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 286,222
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 77,937
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 20,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 20,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,000
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,000
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 20,109
2. Ostatní fondy (427, 42X) 20,109
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 43,655
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 112,693
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -69,038
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -7,827
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 208,285
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 18,937
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,640
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 16,297
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 168,940
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 108,070
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 108,070
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 14,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 9,195
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 7,198
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,604
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 18,873
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 11,889
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 11,889
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 19
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 8,500
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 940,804
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 956,760
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 333,282
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 607,522
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 10,876
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,080
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 956,537
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 257,411
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 291,142
D. Služby (účtová skupina 51) 146,680
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 203,702
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 144,282
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 51,353
4. Sociální náklady (527, 528) 8,067
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,846
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 38,992
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 38,992
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 759
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 1,194
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,811
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 223
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 245,571
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 4
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,174
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,964
2. Ostatní náklady (562A) 1,964
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 17
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,193
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,170
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -4,947
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -7,827
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31385397 TIN: 2020346724 DIČ: SK2020346724
 • Sídlo: CELFIA, Tománkova 6, 84105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 08 Prosinec 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Peter Volkner Komárnická 34 Bratislava 821 02 08.12.1994
  Danka Volknerová Tománkova 6 Bratislava 08.12.1994
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Peter Volkner 10 000 € (50%) Komárnická 34 Bratislava 821 02
  Danka Volknerová 10 000 € (50%) Tománkova 6 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   30.07.2008Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   prenájom hnuteľných vecí
   Noví spoločníci:
   Peter Volkner Komárnická 34 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Volkner Komárnická 34 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 08.12.1994
   29.07.2008Zrušeny spoločníci:
   Peter Volkner Tománkova 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Volkner Tománkova 6 Bratislava Vznik funkcie: 08.12.1994
   15.08.2003Noví spoločníci:
   Danka Volknerová Tománkova 6 Bratislava
   Peter Volkner Tománkova 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Danka Volknerová Tománkova 6 Bratislava Vznik funkcie: 08.12.1994
   Peter Volkner Tománkova 6 Bratislava Vznik funkcie: 08.12.1994
   14.08.2003Zrušeny spoločníci:
   Peter Volkner Tománkova 6 Bratislava
   Danka Volknerová Tománkova 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Volkner Tománkova 6 Bratislava
   Danka Volknerová Tománkova 6 Bratislava
   05.08.1999Noví spoločníci:
   Peter Volkner Tománkova 6 Bratislava
   Danka Volknerová Tománkova 6 Bratislava
   04.08.1999Zrušeny spoločníci:
   Peter Volkner Tománkova 6 Bratislava
   Danka Volknerová Tománkova 6 Bratislava
   18.12.1998Noví spoločníci:
   Peter Volkner Tománkova 6 Bratislava
   Danka Volknerová Tománkova 6 Bratislava
   17.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Peter Volkner Tománkova 6 Bratislava
   Danka Volknerová Tománkova 6 Bratislava
   08.12.1994Nové obchodné meno:
   CELFIA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Tománkova 6 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho ďalšieho predaja ďalším prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   prenájom priemyselného tovaru
   prevádzkovanie a prenájom automatov na predaj potravín a nápojov
   reklamná činnosť
   Noví spoločníci:
   Peter Volkner Tománkova 6 Bratislava
   Danka Volknerová Tománkova 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Volkner Tománkova 6 Bratislava
   Danka Volknerová Tománkova 6 Bratislava