Vytvořte fakturu

OMEGA PLUS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název OMEGA PLUS
IČO 31385427
TIN 2020334272
DIČ SK2020334272
Datum vytvoření 19 Prosinec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo OMEGA PLUS
Jelšová 11
83101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 53 188 €
Zisk -166 858 €
Kapitál 310 035 €
Vlastní kapitál 194 380 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421254791852
Fax(y) 0254791853
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 152,587
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 152,587
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 14,571
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 37,506
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 35,077
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,251
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,178
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 190,093
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 46,348
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 65,206
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 73,174
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 68,186
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -166,858
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 143,745
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 89,810
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 52,113
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 8,005
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 4,197
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,171
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 37,740
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,822
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 53,188
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 53,188
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 218,778
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 21,173
C. Služby (účtová skupina 51) 29,762
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 78,134
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,272
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 83,978
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,459
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -165,590
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 2,253
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 309
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 309
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -308
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -165,898
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -166,858
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015