Vytvořte fakturu

SAIFA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 28.08.2015
Basic information
Obchodní název SAIFA
Stav Zničeno
IČO 31385478
TIN 2020304209
DIČ SK2020304209
Datum vytvoření 20 Prosinec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SAIFA
Roľnícka 187
83107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 562 €
Zisk -862 €
Kapitál 244 €
Vlastní kapitál -5 220 €
Kontaktní informace
Email nemeth.peto@centrum.sk
Telefon(y) 0244872018
Mobile(y) +421903575777
Date of updating data: 28.08.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 235
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 90
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 90
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 65
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 25
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 145
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 145
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 235
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -6,082
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,566
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,566
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -14,425
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -14,425
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -862
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,317
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 6,317
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 7
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 5,350
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
Date of updating data: 28.08.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 562
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 54
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 508
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 139
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 34
D. Služby (účtová skupina 51) 105
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 423
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -139
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 325
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 325
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -325
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 98
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -862
Date of updating data: 28.08.2015
Date of updating data: 28.08.2015
 • IČO :31385478 TIN: 2020304209 DIČ: SK2020304209
 • Sídlo: SAIFA, Roľnícka 187, 83107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 20 Prosinec 1994
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   26.08.2015Zrušené obchodné meno:
   SAIFA, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Roľnícka 187 Bratislava 831 07
   14.03.2015Nové sidlo:
   Roľnícka 187 Bratislava 831 07
   20.12.1994Nové obchodné meno:
   SAIFA, s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným