Vytvořte fakturu

V+V Consulting - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název V+V Consulting
IČO 31385524
TIN 2020935279
DIČ SK2020935279
Datum vytvoření 21 Prosinec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo V+V Consulting
Listová 23
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 106 271 €
Zisk 10 704 €
Kapitál 139 722 €
Vlastní kapitál 75 565 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421243413266, +421243415654
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 36,099
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 36,099
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 36,099
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 05 r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 110,801
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 54,864
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 17,604
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 19,256
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 19,077
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 146,900
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 86,269
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
2. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 0
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.IV. Na rozdíly z přecenění (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 68,261
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 10,704
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 60,631
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 9
B.II. Dlouhodobý ustanovení (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 60,097
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 14,129
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 2,059
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,931
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 39,978
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 525
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 106,271
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 0
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 104,371
III. Změna stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
IV. Aktivace (účtová skupina 62) 0
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,900
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 0
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 89,142
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 0
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,179
C. Služby (účtová skupina 51) 40,466
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 23,585
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 399
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 6,248
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 0
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 0
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,265
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 17,129
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 57,726
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 2
VII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 0
VIII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (665) 0
IX. Výnosy z krátkodobého finančního majetku (666) 0
X. Úrokové výnosy (662) 2
XI. Kurzové zisky (663) 0
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 0
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 104
J. Prodané cenné papíry a podíly (561) 0
K. Náklady krátkodobý finanční majetek (566) 0
L. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) 0
M. Úrokové náklady (562) 0
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 0
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 104
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -102
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 17,027
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 6,323
Q. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/-) (596) 0
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 10,704
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31385524 TIN: 2020935279 DIČ: SK2020935279
 • Sídlo: V+V Consulting, Listová 23, 82105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 21 Prosinec 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Stanislav Vondra Žehrianska 14 Bratislava 851 07 21.12.1994
  Ing. Ľubica Vondrová Žehrianska 14 Bratislava 851 07 21.12.1994
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Stanislav Vondra 3 320 € (50%) Žehrianska 14 Bratislava 851 07
  Ing. Ľubica Vondrová 3 320 € (50%) Žehrianska 14 Bratislava 851 07
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   14.09.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Vondra Žehrianska 14 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 21.12.1994
   Ing. Ľubica Vondrová Žehrianska 14 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 21.12.1994
   13.09.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Vondra Žehrianska 14 Bratislava 851 07
   Ing. Ľubica Vondrová Žehrianska 14 Bratislava 851 07
   12.06.1998Nové sidlo:
   Listová 23 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Vondra Žehrianska 14 Bratislava 851 07
   Ing. Ľubica Vondrová Žehrianska 14 Bratislava 851 07
   11.06.1998Zrušené sidlo:
   Žehrianska 14 Bratislava 851 07
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Vondra Žehrianska 14 Bratislava 851 07
   Ing. Ľubica Vondrová Žehrianska 14 Bratislava 851 07
   21.12.1994Nové obchodné meno:
   V+V Consulting spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Žehrianska 14 Bratislava 851 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradenstvo, konzultácie a školenia v obore strojárstva a ekonomiky
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software
   účtovné poradenstvo
   vedenie účtovníctva
   ekonomické poradenstvo
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Vondra Žehrianska 14 Bratislava 851 07
   Ing. Ľubica Vondrová Žehrianska 14 Bratislava 851 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Stanislav Vondra Žehrianska 14 Bratislava 851 07
   Ing. Ľubica Vondrová Žehrianska 14 Bratislava 851 07