Vytvořte fakturu

Audit Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Audit Slovakia
IČO 31385567
TIN 2020337594
DIČ SK2020337594
Datum vytvoření 14 Prosinec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Audit Slovakia
Šancová 102/A
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 46 230 €
Zisk 43 132 €
Kapitál 4 035 €
Vlastní kapitál -44 421 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 55,206
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 37,056
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 13,500
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,650
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 55,206
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -1,289
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -51,392
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 43,132
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 56,495
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 664
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 55,831
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 500
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 7,557
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 47,774
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 46,230
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 46,230
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 2,082
C. Služby (účtová skupina 51) 1,880
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 202
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 44,148
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 44,350
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 5
M. Úrokové náklady (562) 5
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -5
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 44,143
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,011
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 43,132
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31385567 TIN: 2020337594 DIČ: SK2020337594
 • Sídlo: Audit Slovakia, Šancová 102/A, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 14 Prosinec 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Martin Bielik V. V. Majakovského 2181/16 Lučenec 984 01 22.01.2015
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  ConsultAge, s.r.o. 6 639 € (100%) Lučenec 984 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   10.03.2015Noví spoločníci:
   ConsultAge, s.r.o. V. V. Majakovského 26 Lučenec 984 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Bielik V. V. Majakovského 2181/16 Lučenec 984 01 Vznik funkcie: 22.01.2015
   09.03.2015Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Kolenič Žarnovická 5 Bratislava
   Ing. Marta Koleničová Žarnovická 5 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Kolenič Žarnovická 5 Bratislava
   14.01.2005Nové sidlo:
   Šancová 102/A Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   Ing. Marta Koleničová Žarnovická 5 Bratislava 831 06
   13.01.2005Zrušené sidlo:
   Šancová 112 Bratislava 831 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Štefan Fabian Udenárska 15 Prešov
   09.09.1999Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Kolenič Žarnovická 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   08.09.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Kolenič Žarnovická 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Štefan Fabian Udenárska 15 Prešov
   14.11.1996Nové sidlo:
   Šancová 112 Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Fabian Udenárska 15 Prešov
   Ing. Vladimír Kolenič Žarnovická 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Štefan Fabian Udenárska 15 Prešov
   Ing. Vladimír Kolenič Žarnovická 5 Bratislava
   13.11.1996Zrušené sidlo:
   Kominárska 4 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Kolenič Žarnovická 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Kolenič Žarnovická 5 Bratislava
   14.12.1994Nové obchodné meno:
   Audit Slovakia, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kominárska 4 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   auditorská činnosť podľa Zák.č.73/92 Zb.
   ekonomické a organizačné poradenstvo
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Kolenič Žarnovická 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Kolenič Žarnovická 5 Bratislava