Vytvořte fakturu

LOGOS SK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název LOGOS SK
IČO 31385575
TIN 2020320962
DIČ SK2020320962
Datum vytvoření 21 Prosinec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LOGOS SK
Družobná 12563/47
82106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 274 €
Zisk -1 446 €
Kapitál 19 673 €
Vlastní kapitál 5 861 €
Kontaktní informace
Email logossk@gmail.com
Telefon(y) 0949267730
Mobile(y) 0949267730
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 11,625
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 1,920
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,017
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,688
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 11,625
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 4,417
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 9,095
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -9,872
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,446
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 7,208
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,232
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 2,009
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 860
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,149
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 3,967
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 2,274
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 2,240
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 34
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 1,512
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 20
C. Služby (účtová skupina 51) 1,492
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 762
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 728
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,249
M. Úrokové náklady (562) 1,051
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 198
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,248
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -486
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,446
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015