Vytvořte fakturu

MAN - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MAN
IČO 31385711
TIN 2020852988
Datum vytvoření 23 Prosinec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MAN
Sklenárova 8
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 263 183 €
Zisk 282 €
Kapitál 151 103 €
Vlastní kapitál 142 459 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 150,799
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 13,012
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 13,012
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 13,012
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 86,787
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,400
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,400
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 85,387
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 24,409
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 60,978
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 51,000
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 51,000
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 150,799
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 142,741
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 69,708
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 69,708
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 6,971
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,971
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 65,780
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 65,780
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 282
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,058
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,467
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,467
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 6,591
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,838
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,838
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 551
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,930
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,516
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 699
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 57
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 263,144
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 263,183
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 263,144
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 39
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 262,552
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 3,723
D. Služby (účtová skupina 51) 43,485
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 56,827
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 41,870
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 14,737
4. Sociální náklady (527, 528) 220
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 149,105
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 9,372
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 9,372
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 40
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 631
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 215,936
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 360
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 360
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 360
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 161
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 161
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 199
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 830
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 548
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 548
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 282
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4270533.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31385711 TIN: 2020852988
 • Sídlo: MAN, Sklenárova 8, 82109, Bratislava
 • Datum vytvoření: 23 Prosinec 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Andrej Červený Sklenárova 8 Bratislava 20.06.1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Andrej Červený 69 708 € (100%) Sklenárova 8 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   14.06.1999Nové sidlo:
   Sklenárova 8 Bratislava 821 09
   Noví spoločníci:
   Ing. Andrej Červený Sklenárova 8 Bratislava
   13.06.1999Zrušené sidlo:
   Viktorínova 2 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Andrej Červený Sklenárova 8 Bratislava
   Ing. Ján Moder Líščie nivy 239/10 Bratislava
   20.06.1996Noví spoločníci:
   Ing. Andrej Červený Sklenárova 8 Bratislava
   Ing. Ján Moder Líščie nivy 239/10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Andrej Červený Sklenárova 8 Bratislava
   19.06.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Moder Líščie nivy 239/10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Moder Líščie nivy 239/10 Bratislava
   15.03.1995Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie výherných hracích automatov
   23.12.1994Nové obchodné meno:
   MAN spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Viktorínova 2 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská činnosť - činnosť ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Moder Líščie nivy 239/10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Moder Líščie nivy 239/10 Bratislava