Vytvořte fakturu

REPROGRAFIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název REPROGRAFIA
IČO 31385745
TIN 2020330103
DIČ SK2020330103
Datum vytvoření 01 Leden 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo REPROGRAFIA
Vlčie hrdlo
82405
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 685 161 €
Zisk 29 403 €
Kapitál 373 614 €
Vlastní kapitál 117 148 €
Kontaktní informace
Email reprografia@slovnaft.sk
Telefon(y) 0240558484, 0245247463
Mobile(y) +421903423482, +421903513151
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 355,778
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 148,601
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 14,076
2. Software (013) - /073, 091A/ 14,076
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 134,525
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 134,525
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 206,295
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 2,226
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,314
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 98
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 814
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 119,492
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 118,555
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 118,555
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 937
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 84,577
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 8,200
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 76,377
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 882
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 882
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 355,778
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 146,552
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 63,302
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 63,302
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,595
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,595
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 5,174
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 5,174
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 45,078
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 45,078
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 29,403
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 196,607
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 84,624
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 48
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 48
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 673
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 83,903
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 107,133
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 91,910
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 91,910
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,190
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,863
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 6,170
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 4,850
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 4,850
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 12,619
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 12,619
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 685,168
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 685,161
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 51,687
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 624,455
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,718
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,301
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 637,738
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 38,104
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 205,664
D. Služby (účtová skupina 51) 217,708
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 112,754
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 80,089
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 28,789
4. Sociální náklady (527, 528) 3,876
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 423
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 50,643
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 50,643
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 12,442
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 47,423
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 214,666
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 7
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 7
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,096
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 4,108
2. Ostatní náklady (562A) 4,108
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,987
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,089
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 40,334
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 10,931
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 10,931
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 29,403
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31385745 TIN: 2020330103 DIČ: SK2020330103
 • Sídlo: REPROGRAFIA, Vlčie hrdlo, 82405, Bratislava
 • Datum vytvoření: 01 Leden 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Monika Kolčáková Topoľčianska 5 Bratislava 851 05 02.07.2004
  Ing. Marián Haborák Exnárova 35 Bratislava 821 03 24.10.2014
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Marián Haborák 63 302 € (100%) Exnárova 35 Bratislava 821 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   02.12.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Haborák Exnárova 35 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 24.10.2014
   01.12.2014Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Alexy Mladoboleslavská 4880/1 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Alexy Mladoboleslavská 4880/1 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 24.05.2010
   19.06.2010Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Alexy Mladoboleslavská 4880/1 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Alexy Mladoboleslavská 4880/1 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 24.05.2010
   18.06.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Igor Dubeň Bullova 5 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 28.06.2005
   04.05.2010Zrušeny spoločníci:
   Ladislav Bátory Jurigovo nám. 9 Bratislava 841 05
   Ing. Igor Dubeň Bullova 5 Bratislava 841 01
   20.09.2005Noví spoločníci:
   Ing. Marián Haborák Exnárova 35 Bratislava 821 03
   Ladislav Bátory Jurigovo nám. 9 Bratislava 841 05
   19.09.2005Zrušeny spoločníci:
   ETIS, s.r.o. IČO: 36 037 303 Studená 8 Bratislava 821 04
   05.07.2005Nové sidlo:
   Vlčie hrdlo Bratislava 824 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Dubeň Bullova 5 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 28.06.2005
   04.07.2005Zrušené sidlo:
   Vlčie hrdlo Bratislava 824 12
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Haborák 215 Šarišské Dravce 082 73 Vznik funkcie: 31.05.2002
   05.01.2005Noví spoločníci:
   Ing. Igor Dubeň Bullova 5 Bratislava 841 01
   04.01.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marian Gondár Belinského 25 Bratislava
   Marián Polák Rajčianska 26 Bratislava
   Gabriela Sýkorová Lotyšská 28 Bratislava
   06.08.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Monika Kolčáková Topoľčianska 5 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 02.07.2004
   05.08.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Róbert Gál Závadská 4 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 31.05.2002
   15.07.2003Nové obchodné meno:
   REPROGRAFIA, spol. s.r.o.
   Noví spoločníci:
   ETIS, s.r.o. IČO: 36 037 303 Studená 8 Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   Róbert Gál Závadská 4 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 31.05.2002
   Ing. Marián Haborák 215 Šarišské Dravce 082 73 Vznik funkcie: 31.05.2002
   14.07.2003Zrušené obchodné meno:
   SLOVNAFT REPROGRAFIA spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zoltán Izrael Toryská 3 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 09.04.2002 Skončenie funkcie: 31.05.2002
   Ing. Karol Kardoš 4 Gemerská Hôrka Vznik funkcie: 09.04.2002 Skončenie funkcie: 31.05.2002
   06.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zoltán Izrael Toryská 3 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 09.04.2002 Skončenie funkcie: 31.05.2002
   Ing. Karol Kardoš 4 Gemerská Hôrka Vznik funkcie: 09.04.2002 Skončenie funkcie: 31.05.2002
   05.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Gondár Belinského 25 Bratislava
   Marta Gondárová Jókaiho 59 Bratislava 821 06
   Marián Polák Rajčianska 26 Bratislava
   03.09.2001Noví spoločníci:
   Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Marta Gondárová Jókaiho 59 Bratislava 821 06
   02.09.2001Zrušeny spoločníci:
   Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Gabriela Sýkorová Lotyšská 28 Bratislava
   23.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Marian Gondár Belinského 25 Bratislava
   Marián Polák Rajčianska 26 Bratislava
   Gabriela Sýkorová Lotyšská 28 Bratislava
   22.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marian Gondár Belinského 25 Bratislava
   Marián Polák Rajčianska 26 Bratislava
   Gabriela Sýkorová Lotyšská 28 Bratislava
   21.03.1997Noví spoločníci:
   Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo Bratislava
   20.03.1997Zrušeny spoločníci:
   Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo Bratislava
   13.12.1994Nové obchodné meno:
   SLOVNAFT REPROGRAFIA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Vlčie hrdlo Bratislava 824 12
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kníhtlač, sieťotlač, ofsetová tlač, sadzba
   reprografické práce
   aranžérske práce
   sprostredkovateľská činnosť
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou veľkoobchodu
   Noví spoločníci:
   Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo Bratislava
   Ing. Marian Gondár Belinského 25 Bratislava
   Marián Polák Rajčianska 26 Bratislava
   Gabriela Sýkorová Lotyšská 28 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Marián Gondár Belinského 25 Bratislava
   Marián Polák Rajčianska 26 Bratislava
   Gabriela Sýkorová Lotyšská 28 Bratislava