Vytvořte fakturu

DUNAJ TRADING - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DUNAJ TRADING
IČO 31385761
TIN 2020304220
DIČ SK2020304220
Datum vytvoření 19 Prosinec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DUNAJ TRADING
Dunajská 37
81108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 26 882 €
Zisk -2 906 €
Kapitál 23 191 €
Vlastní kapitál 1 658 €
Kontaktní informace
Email dunajt@chello.sk
webové stránky http://www.leon-la.eu
Telefon(y) +421252733282
Mobile(y) +421903246288, +421914202953
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 7,592
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 7,592
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 05 r. 08) 7,592
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 11,308
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 420
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,390
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 18,900
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -1,251
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 549
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -5,533
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,906
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 20,151
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 7,844
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 12,157
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 210
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,897
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 10,050
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 150
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 26,882
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 26,281
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 600
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 27,485
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 12,368
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 7,232
C. Služby (účtová skupina 51) 4,574
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 32
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 2,847
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 432
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -603
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 2,707
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,343
M. Úrokové náklady (562) 819
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 524
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,343
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -1,946
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -2,906
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015