Vytvořte fakturu

Psychodiagnostika - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Psychodiagnostika
IČO 31385770
TIN 2020304132
DIČ SK2020304132
Datum vytvoření 23 Prosinec 1994
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo Psychodiagnostika
Mickiewiczova 2
81107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 226 874 €
Zisk 876 €
Kapitál 226 513 €
Vlastní kapitál 87 485 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421252921573, +421252921269
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 11,410
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 95,530
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 25,249
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 54
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,361
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 106,940
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 14,985
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 51,285
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 51,285
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 24,298
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,911
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -63,385
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 876
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 91,955
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 14,894
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 51,371
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 43,238
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 4,722
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,411
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 25,690
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 226,874
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 297,844
III. Změna stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -83,830
IV. Aktivace (účtová skupina 62) 11,410
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,450
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 223,242
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 12,641
C. Služby (účtová skupina 51) 171,751
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 37,132
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 884
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 834
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,632
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 41,032
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 110
X. Úrokové výnosy (662) 1
XI. Kurzové zisky (663) 109
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,082
M. Úrokové náklady (562) 67
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 147
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 868
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -972
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,660
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,784
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 876
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31385770 TIN: 2020304132 DIČ: SK2020304132
 • Sídlo: Psychodiagnostika, Mickiewiczova 2, 81107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 23 Prosinec 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  PhDr. Vladimír Černý, CSc. predseda Kúpeľná 1 Bratislava 811 02 23.12.1994
  JUDr. Jozef Vaculík podpredseda Včelárska 29 Bratislava 821 05 27.12.2007
  Doc. PhDr. Ján Vonkomer, CSc. člen Révová 24 Bratislava 811 02 27.12.2007
  prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc. člen H. Meličkovej 12 Bratislava 841 05 27.12.2007
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   06.12.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Juraj Černý - člen Poniklecová 40 Bratislava 841 08 Vznik funkcie: 27.12.2007
   25.01.2008Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Vladimír Černý , CSc. - predseda Kúpeľná 1 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 23.12.1994
   JUDr. Jozef Vaculík - podpredseda Včelárska 29 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 27.12.2007
   Doc. PhDr. Ján Vonkomer , CSc. - člen Révová 24 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 27.12.2007
   prof. PhDr. Miron Zelina , DrSc. - člen H. Meličkovej 12 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 27.12.2007
   Mgr. Juraj Černý - člen Poniklecová 40 Bratislava 841 08 Vznik funkcie: 27.12.2007
   24.01.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Vladimír Černý , CSc. - predseda Kúpeľná 1 Bratislava
   Prof.Ing.arch. Peter Gál , CSc. Zrínského 9 Bratislava 811 03
   JUDr. Jozef Vaculík Včelárska 29 Bratislava 821 05
   21.12.2006Nové predmety činnosti:
   lektorská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti
   14.06.2000Nový štatutárny orgán:
   Prof.Ing.arch. Peter Gál , CSc. Zrínského 9 Bratislava 811 03
   JUDr. Jozef Vaculík Včelárska 29 Bratislava 821 05
   13.06.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Rudolf Morvay Jurová 77 Baka
   Gerhard - Jürgen Hogrefe Kriegliweg 5 Muri 3074 Švajčiarsko dlhodobý pobyt na území SR : Jurová 77 Baka
   04.06.1997Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   PhDr. Vladimír Černý , CSc. - predseda Kúpeľná 1 Bratislava
   Gerhard - Jürgen Hogrefe Kriegliweg 5 Muri 3074 Švajčiarsko dlhodobý pobyt na území SR : Jurová 77 Baka
   03.06.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Denisa Adamčíková Solivarská 4 Bratislava
   PhDr. Vladimír Černý , CSc. - predseda Kúpeľná 1 Bratislava
   Doc. Ing. Peter Gál , CSc. Zrinského 9 Bratislava
   24.10.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Denisa Adamčíková Solivarská 4 Bratislava
   Ing. Rudolf Morvay Jurová 77 Baka
   23.10.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Terézia Šlahorová Drieňova 11 Bratislava
   23.12.1994Nové obchodné meno:
   Psychodiagnostika, a.s.
   Nové sidlo:
   Mickiewiczova 2 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   výskumná a vývojová činnosť v oblasti výroby psychodiagnostických testov a didaktických programov, školských testov, didaktických programov
   poskytovanie software /predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku/
   konzultačná činnosť a poskytovanie služieb v oblasti psychodiagnostiky
   vydavateľská činnosť, nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   ofsetová tlač
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   PhDr. Vladimír Černý , CSc. - predseda Kúpeľná 1 Bratislava
   Doc. Ing. Peter Gál , CSc. Zrinského 9 Bratislava
   Terézia Šlahorová Drieňova 11 Bratislava