Vytvořte fakturu

ELMARK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ELMARK
IČO 31385796
TIN 2020320951
DIČ SK2020320951
Datum vytvoření 15 Prosinec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ELMARK
Martinčekova 2
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 7 949 €
Zisk 585 €
Kapitál 12 258 €
Vlastní kapitál -24 998 €
Kontaktní informace
Email info@elmark.sk
webové stránky http://www.elmark.sk
Telefon(y) +421253415725, +421254430313
Fax(y) 0253415725
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 1,821
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 1,821
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 10,163
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 70
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,414
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 11,984
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -24,413
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -31,969
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 585
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 36,397
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 26
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 36,106
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 85
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,164
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 34,857
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 265
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 7,949
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,368
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 5,581
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 6,311
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 1,608
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,930
C. Služby (účtová skupina 51) 1,975
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 190
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 608
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,638
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 2,436
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 93
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 93
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -93
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,545
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 585
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015