Vytvořte fakturu

LIFTSTAV - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název LIFTSTAV
IČO 31385851
TIN 2020320984
DIČ SK2020320984
Datum vytvoření 15 Prosinec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LIFTSTAV
Závodná 3
82106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 523 282 €
Zisk -12 946 €
Kapitál 380 951 €
Vlastní kapitál 29 922 €
Kontaktní informace
Email liftstav@liftstav.sk
webové stránky http://www.liftstav.sk
Telefon(y) +421253413026
Mobile(y) +421903228481
Fax(y) 0253632432
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 697,438
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 102,550
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 102,550
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 81,529
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 20,471
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 550
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 590,231
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 131,666
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 44,982
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 86,684
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 203,166
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 202,405
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 202,405
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 81
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 680
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 255,399
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,180
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 254,219
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 4,657
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 4,657
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 697,438
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 16,976
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 22,619
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 22,619
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -12,946
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 680,462
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 447
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 447
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 193,332
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 486,683
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 198,820
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 198,820
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 3,478
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 240,212
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 15,348
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 9,601
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 19,224
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,548,787
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,523,282
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,548,787
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -34,022
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 3,905
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,612
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,525,349
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 656,760
D. Služby (účtová skupina 51) 554,098
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 303,247
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 219,631
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 74,464
4. Sociální náklady (527, 528) 9,152
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,605
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 8,510
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 8,510
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 129
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,067
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 303,907
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 19
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 19
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 19
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,015
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 3,762
2. Ostatní náklady (562A) 3,762
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 42
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,211
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,996
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -10,063
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,883
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,883
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -12,946
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31385851 TIN: 2020320984 DIČ: SK2020320984
 • Sídlo: LIFTSTAV, Závodná 3, 82106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 15 Prosinec 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  František Bokor Mliečno 622 Šamorín 931 01 15.06.2008
  Rastislav Sloboda Romanova 46 Bratislava 13.02.1998
  Tibor Lengyel Nezábudková 1564/10 Šamorín 931 01 22.06.2006
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  František Bokor 3 319 € (50%) Mliečno 622 Šamorín 931 01
  Rastislav Sloboda 3 319 € (50%) Romanova 46 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   15.06.2008Nové sidlo:
   Závodná 3 Bratislava 821 06
   Noví spoločníci:
   František Bokor Mliečno 622 Šamorín 931 01
   Rastislav Sloboda Romanová 46 Bratislava 851 02
   Nový štatutárny orgán:
   František Bokor Mliečno 622 Šamorín 931 01
   Tibor Lengyel Nezábudková 1564/10 Šamorín 931 01 Vznik funkcie: 22.06.2006
   14.06.2008Zrušené sidlo:
   Košická 6 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   František Bokor Škilská 31 Šamorín 931 01
   Rastislav Sloboda Romanová 46 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   František Bokor Školská 31 Šamorín
   Tibor Lengyel Nezábudkova 10 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 22.06.2006
   13.09.2006Noví spoločníci:
   František Bokor Škilská 31 Šamorín 931 01
   Rastislav Sloboda Romanová 46 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Tibor Lengyel Nezábudkova 10 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 22.06.2006
   12.09.2006Zrušeny spoločníci:
   Viera Hajdinová Topoľčianska 17 Bratislava 851 05
   23.10.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Imrich Horváth Janotova 4 Bratislava
   16.08.2000Nové sidlo:
   Košická 6 Bratislava 821 09
   Nové predmety činnosti:
   výroba, montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba, odborné prehliadky a skúšky zdvíhacích zariadení
   Noví spoločníci:
   Viera Hajdinová Topoľčianska 17 Bratislava 851 05
   15.08.2000Zrušené sidlo:
   Studená 5 Bratislava 821 04
   Zrušeny predmety činnosti:
   montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Boris Knopp Žižkova 24 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Alojz Jelašič Konventná 8 Bratislava
   24.06.1998Nové sidlo:
   Studená 5 Bratislava 821 04
   Noví spoločníci:
   Ing. Boris Knopp Žižkova 24 Bratislava
   23.06.1998Zrušené sidlo:
   Dohnányho 7 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   František Bokor Školská 31 Šamorín
   Imrich Horváth Janotova 4 Bratislava
   Ing. Alojz Jelašič Konventná 8 Bratislava
   Rastislav Sloboda Romanova 46 Bratislava
   13.02.1998Nové predmety činnosti:
   montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení
   Noví spoločníci:
   František Bokor Školská 31 Šamorín
   Imrich Horváth Janotova 4 Bratislava
   Ing. Alojz Jelašič Konventná 8 Bratislava
   Rastislav Sloboda Romanova 46 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Rastislav Sloboda Romanova 46 Bratislava
   František Bokor Školská 31 Šamorín
   Imrich Horváth Janotova 4 Bratislava
   Ing. Alojz Jelašič Konventná 8 Bratislava
   12.02.1998Zrušeny spoločníci:
   František Bokor Školská 31 Šamorín
   Imrich Horváth Janotova 4 Bratislava
   Ing. Alojz Jelašič Konventná 8 Bratislava
   Rastislav Sloboda Romanova 46 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   František Bokor Školská 31 Šamorín
   Imrich Horváth Janotova 4 Bratislava
   Ing. Alojz Jelašič Konventná 8 Bratislava
   Rastislav Sloboda Romanova 46 Bratislava
   24.11.1997Noví spoločníci:
   František Bokor Školská 31 Šamorín
   Imrich Horváth Janotova 4 Bratislava
   Ing. Alojz Jelašič Konventná 8 Bratislava
   Rastislav Sloboda Romanova 46 Bratislava
   23.11.1997Zrušeny spoločníci:
   František Bokor Školská 31 Šamorín
   Imrich Horváth Janotova 4 Bratislava
   Ing. Alojz Jelašič Konventná 8 Bratislava
   Rastislav Sloboda Romanova 46 Bratislava
   15.12.1994Nové obchodné meno:
   LIFTSTAV s.r.o.
   Nové sidlo:
   Dohnányho 7 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť - nákup, predaj a sprostredkovanie výťahov, ich súčiastok a komponentov v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   František Bokor Školská 31 Šamorín
   Imrich Horváth Janotova 4 Bratislava
   Ing. Alojz Jelašič Konventná 8 Bratislava
   Rastislav Sloboda Romanova 46 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   František Bokor Školská 31 Šamorín
   Imrich Horváth Janotova 4 Bratislava
   Ing. Alojz Jelašič Konventná 8 Bratislava
   Rastislav Sloboda Romanova 46 Bratislava