Vytvořte fakturu

SENES - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SENES
IČO 31385940
TIN 2020330125
DIČ SK2020330125
Datum vytvoření 01 Leden 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SENES
Vlčie hrdlo
82410
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 699 316 €
Zisk 239 578 €
Kapitál 511 218 €
Vlastní kapitál 337 878 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0245244904, 0262248005, 0240556511, 0240556510, 0240556512, 0240556514
Mobile(y) +421903445894, +421903645891, +421903745890, +421903745894, +421903745895, +421903745896, +421903745897, +421903945894
Fax(y) 0240558660
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 483,215
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 105,030
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 105,030
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 104,866
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 164
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 374,715
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 25,514
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 25,514
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 216,037
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 215,122
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 215,122
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 915
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 133,164
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 22,839
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 110,325
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,470
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 3,470
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 483,215
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 347,916
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 91,250
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 91,250
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 17,040
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 17,040
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 48
2. Přecenění rozdílů z kapitálových účastí (+/- 415) 48
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 0
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 239,578
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 135,299
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,183
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,125
12. Odložený daňový závazek (481A) 2,058
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 0
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 93,291
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 36,562
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 36,423
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 139
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 25,490
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 16,741
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 13,663
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 835
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 38,825
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 28,077
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 10,748
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,697,822
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,699,316
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,697,822
V. Aktivace (účtová skupina 62) 659
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 835
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,387,744
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 200,633
D. Služby (účtová skupina 51) 419,072
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 702,972
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 514,780
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 157,918
4. Sociální náklady (527, 528) 30,274
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,559
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 45,865
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 45,865
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 2,410
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,233
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 311,572
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,078,776
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku-sum (r. 36 r. 38) 0
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 9
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 9
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,338
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 0
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,338
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,329
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 310,243
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 70,665
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 71,092
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -427
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 239,578
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31385940 TIN: 2020330125 DIČ: SK2020330125
 • Sídlo: SENES, Vlčie hrdlo, 82410, Bratislava
 • Datum vytvoření: 01 Leden 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Jozef Jankovič Veterná 780/53 Lozorno 900 55 01.01.1995
  Miroslav Kohút Vlčie hrdlo 9 Bratislava 821 07 25.04.1996
  Ing. Milan Murčo Budovateľská 789 Most pri Bratislave 900 46 30.03.2005
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Jozef Jankovič 7 203 € (31.9%) Veterná 780/53 Lozorno 900 55
  Miroslav Kohút 7 170 € (31.8%) Vlčie hrdlo 9 Bratislava 821 07
  Milan Murčo 7 203 € (31.9%) Bratislava 821 06
  Anna Vrtelová 996 € (4.4%) Bratislava 821 09
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   18.04.2015Nové predmety činnosti:
   Montáž určených meradiel- Merače pretečeného množstva vody na studenú vodu- Merače pretečeného množstva vody na teplú vodu
   29.10.2012Zrušeny predmety činnosti:
   obstarávanie služieb spojených s prevádzkou a správou nehnuteľností
   správa a prevádzka budov - obstarávateľské služby spojené so správou budov
   16.10.2012Nové predmety činnosti:
   správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností a v rozsahu obstarávania služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
   poskytovanie služieb informátora
   23.01.2010Noví spoločníci:
   Jozef Jankovič Veterná 780/53 Lozorno 900 55
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Jankovič Veterná 780/53 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 01.01.1995
   22.01.2010Zrušeny spoločníci:
   Jozef Jankovič 779 Lozorno 900 55
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Jankovič 779 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 01.01.1995
   24.05.2007Nové predmety činnosti:
   zimná a letná údržba plôch a verejných priestranstiev, komunikácií
   prenájom strojov, prístrojov a zariadení
   podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   opravy a malé úpravy bielizne a odevov súvisiace s čistením a praním
   poskytovanie verejne dostupných informácií
   podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
   obstarávanie služieb spojených s prevádzkou a správou nehnuteľností
   03.06.2005Nové sidlo:
   Vlčie hrdlo Bratislava 23 824 10
   02.06.2005Zrušené sidlo:
   Vlčie hrdlo Bratislava 824 12
   29.04.2005Nové predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 tony
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Murčo Budovateľská 789 Most pri Bratislave 900 46 Vznik funkcie: 30.03.2005
   28.04.2005Zrušeny predmety činnosti:
   pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/ - závodné stravovanie
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Murčo Bieloruská 14 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 01.01.1995
   13.11.2003Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Kohút Vlčie hrdlo 9 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 25.04.1996
   Jozef Jankovič 779 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 01.01.1995
   Milan Murčo Bieloruská 14 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 01.01.1995
   12.11.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Jankovič 779 Lozorno 900 55
   Miroslav Kohút Vlčie hrdlo 9 Bratislava 821 07
   Milan Murčo Bieloruská 14 Bratislava 821 06
   16.12.2002Nové obchodné meno:
   SENES, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Miroslav Kohút Vlčie hrdlo 9 Bratislava 821 07
   Milan Murčo Bieloruská 14 Bratislava 821 06
   Anna Vrtelová Miletičova 33 Bratislava 821 09
   Jozef Jankovič 779 Lozorno 900 55
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Jankovič 779 Lozorno 900 55
   Miroslav Kohút Vlčie hrdlo 9 Bratislava 821 07
   Milan Murčo Bieloruská 14 Bratislava 821 06
   15.12.2002Zrušené obchodné meno:
   SLOVNAFT SERVIS NEVÝROBNÝCH SLUŽIEB spol. s r.o
   Zrušeny spoločníci:
   Slovnaft a.s. IČO: 31 322 832 Vlčie hrdlo Bratislava
   Jozef Jankovič 586 Lozorno
   Miroslav Kohút Vlčie hrdlo 9 Bratislava
   Milan Murčo Bieloruská 14 Bratislava
   Anna Vrtelová Miletičova 33 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Jankovič 586 Lozorno
   Miroslav Kohút Vlčie hrdlo 9 Bratislava
   Milan Murčo Bieloruská 14 Bratislava
   20.11.2001Nové predmety činnosti:
   sadenie okrasnej zelene
   správa a prevádzka budov - obstarávateľské služby spojené so správou budov
   pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/ - závodné stravovanie
   Noví spoločníci:
   Slovnaft a.s. IČO: 31 322 832 Vlčie hrdlo Bratislava
   19.11.2001Zrušeny spoločníci:
   Slovnaft a.s. IČO: 31 322 832 Vlčie hrdlo Bratislava
   11.10.1999Noví spoločníci:
   Jozef Jankovič 586 Lozorno
   Miroslav Kohút Vlčie hrdlo 9 Bratislava
   Milan Murčo Bieloruská 14 Bratislava
   Anna Vrtelová Miletičova 33 Bratislava
   10.10.1999Zrušeny spoločníci:
   Jozef Jankovič 586 Lozorno
   Miroslav Kohút Vlčie hrdlo 9 Bratislava
   Milan Murčo Bieloruská 14 Bratislava
   Anna Vrtelová Miletičova 33 Bratislava
   24.09.1998Nové predmety činnosti:
   služby poskytované pri úprave zelených plôch
   služby poskytované so zakladacím a úpravou parkov a záhrad/ s výnimkou činnosti podľa zákona č. 138/92 Z.z./
   Noví spoločníci:
   Slovnaft a.s. IČO: 31 322 832 Vlčie hrdlo Bratislava
   Jozef Jankovič 586 Lozorno
   Miroslav Kohút Vlčie hrdlo 9 Bratislava
   Milan Murčo Bieloruská 14 Bratislava
   Anna Vrtelová Miletičova 33 Bratislava
   23.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo Bratislava
   Jozef Jankovič 586 Lozorno
   Miroslav Kohút Slovnaft, Pohotovostné sídlisko 9 Bratislava
   Milan Murčo Bieloruská 14 Bratislava
   Anna Vrtelová Miletičova 33 Bratislava
   05.12.1997Noví spoločníci:
   Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo Bratislava
   Jozef Jankovič 586 Lozorno
   Miroslav Kohút Slovnaft, Pohotovostné sídlisko 9 Bratislava
   Milan Murčo Bieloruská 14 Bratislava
   Anna Vrtelová Miletičova 33 Bratislava
   04.12.1997Zrušeny spoločníci:
   Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo Bratislava
   Jozef Jankovič 586 Lozorno
   Miroslav Kohút Slovnaft, Pohotovostné sídlisko 9 Bratislava
   Milan Murčo Bieloruská 14 Bratislava
   Anna Vrtelová Miletičova 33 Bratislava
   10.09.1996Nový štatutárny orgán:
   Jozef Jankovič 586 Lozorno
   Miroslav Kohút Vlčie hrdlo 9 Bratislava
   Milan Murčo Bieloruská 14 Bratislava
   09.09.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Jankovič 586 Lozorno
   Milan Murčo Bieloruská 14 Bratislava
   Anna Vrtelová Miletičova 33 Bratislava
   29.12.1994Nové obchodné meno:
   SLOVNAFT SERVIS NEVÝROBNÝCH SLUŽIEB spol. s r.o
   Nové sidlo:
   Vlčie hrdlo Bratislava 824 12
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   zámočníctvo
   murárstvo
   vodoinštalatérstvo
   plynoinštalatérstvo
   stolárstvo
   oprava kancelárskych strojov a techniky
   inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania /bez elektro častí/
   pranie prádla a chemické čistenie odevov
   sklenárstvo
   špeditérska činnosť bez dopravy
   správa nehnuteľností - starostlivosť o hmotný investičný majetok /nevýrobné objekty, bytové domy, byty/
   upratovacie práce
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou veľkoobchodu
   Noví spoločníci:
   Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo Bratislava
   Jozef Jankovič 586 Lozorno
   Miroslav Kohút Slovnaft, Pohotovostné sídlisko 9 Bratislava
   Milan Murčo Bieloruská 14 Bratislava
   Anna Vrtelová Miletičova 33 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Jankovič 586 Lozorno
   Milan Murčo Bieloruská 14 Bratislava
   Anna Vrtelová Miletičova 33 Bratislava