Vytvořte fakturu

DANCOOP - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 13.06.2016
Basic information
Obchodní název DANCOOP
IČO 31385966
TIN 2020334305
DIČ SK2020334305
Datum vytvoření 20 Prosinec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DANCOOP
Karpatské námestie 10A
83106
Bratislava
Financial information
Zisk -480 €
Date of updating data: 13.06.2016
ASSETS 2014
LIABILITIES 2014
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -744
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -6,903
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -480
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 744
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 744
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 744
Date of updating data: 13.06.2016
Income and expenses 2014
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -480
Date of updating data: 13.06.2016