Vytvořte fakturu

AUTOM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 21.08.2015
Basic information
Obchodní název AUTOM
Stav Zničeno
IČO 31385991
TIN 2020337616
Datum vytvoření 12 Prosinec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AUTOM
Vajnorská 167
83237
Bratislava
Financial information
Zisk -212 €
Kapitál 3 203 €
Vlastní kapitál -135 699 €
Date of updating data: 21.08.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,772
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,762
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,762
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 111
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,651
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 10
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 10
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,772
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -136,130
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -142,557
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) -219
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -142,338
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -212
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 138,902
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,679
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,679
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 122,286
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 114,625
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 114,625
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 7,661
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 14,937
Date of updating data: 21.08.2015
Income and expenses 2014
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 127
D. Služby (účtová skupina 51) 41
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 86
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -127
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -41
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 85
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 85
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -85
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -212
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -212
Date of updating data: 21.08.2015
Files
4292026.tif
Date of updating data: 21.08.2015
 • IČO :31385991 TIN: 2020337616
 • Sídlo: AUTOM, Vajnorská 167, 83237, Bratislava
 • Datum vytvoření: 12 Prosinec 1994
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   18.12.2014Nové obchodné meno:
   AUTOM, s.r.o. v likvidácii
   17.12.2014Zrušené obchodné meno:
   AUTOM, s.r.o.
   07.10.2004Nové obchodné meno:
   AUTOM, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vajnorská 167 Bratislava 832 37
   Noví spoločníci:
   B.O.A.T. a.s. Vajnorská 167 Bratislava 832 37
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Belica , PhD. Račianska 3048/68 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 09.08.2004
   06.10.2004Zrušené obchodné meno:
   AUTOMEDIA, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Kýčerského 5 Bratislava 811 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Belica Kopčianska 63 Bratislava 851 01
   Ladislav Brat Raková 14 Limbach 900 91
   Ing. Dušan Koblišek Lovinského 41 Bratislava 811 04
   RNDr. Ladislav Očko Budatínska 47 Bratislava 851 04
   Ing. Ľudovít Solčiansky 800 Podolie 916 22
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Koblišek Lovinského 41 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 23.02.2004
   30.03.2004Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Belica Kopčianska 63 Bratislava 851 01
   Ladislav Brat Raková 14 Limbach 900 91
   Ing. Dušan Koblišek Lovinského 41 Bratislava 811 04
   RNDr. Ladislav Očko Budatínska 47 Bratislava 851 04
   Ing. Ľudovít Solčiansky 800 Podolie 916 22
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Koblišek Lovinského 41 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 23.02.2004
   29.03.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Belica Znievska 17 Bratislava 851 06
   Ladislav Brat Mlynarovičova 13 Bratislava 851 04
   Ing. Dalibor Klíma Hríbová 12 Bratislava 821 05
   Ing. Dušan Koblíšek Kapicova 4 Bratislava 851 04
   RNDr. Ladislav Očko Budatínska 47 Bratislava 851 04
   Ing. Ľudovít Solčiansky 800 Podolie 916 22
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dalibor Klíma Hríbová 12 Bratislava 821 05 Skončenie funkcie: 23.02.2004
   28.06.2002Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dalibor Klíma Hríbová 12 Bratislava 821 05 Skončenie funkcie: 23.02.2004
   27.06.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dalibor Klíma Hríbová 12 Bratislava 821 05
   13.06.2001Nové sidlo:
   Kýčerského 5 Bratislava 811 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Belica Znievska 17 Bratislava 851 06
   Ladislav Brat Mlynarovičova 13 Bratislava 851 04
   Ing. Dalibor Klíma Hríbová 12 Bratislava 821 05
   Ing. Dušan Koblíšek Kapicova 4 Bratislava 851 04
   RNDr. Ladislav Očko Budatínska 47 Bratislava 851 04
   Ing. Ľudovít Solčiansky 800 Podolie 916 22
   12.06.2001Zrušené sidlo:
   Grösslingova 55 Bratislava 811 09
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Belica Znievska 17 Bratislava 851 06
   Ladislav Brat Mlynarovičova 13 Bratislava 851 04
   Ing. Dalibor Klíma Hríbová 12 Bratislava 821 05
   Ing. Dušan Koblíšek Kapicova 4 Bratislava 851 04
   RNDr. Ladislav Očko Budatínska 47 Bratislava 851 04
   Ing. Ľudovít Solčiansky 800 Podolie 916 22
   07.05.1999Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   prekladateľská činnosť
   konzultačná činnosť v oblasti výroby a šírenia videoprogramov a filmu
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   prenájom motorových vozidiel
   vydavateľská a edičná činnosť v rozsahu voľnej činnosti
   06.05.1999Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno len s týmto povolením/
   vydavateľská činnosť na vydávanie periodickej a neperiodickej tlače
   04.12.1998Nové sidlo:
   Grösslingova 55 Bratislava 811 09
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Belica Znievska 17 Bratislava 851 06
   Ladislav Brat Mlynarovičova 13 Bratislava 851 04
   Ing. Dalibor Klíma Hríbová 12 Bratislava 821 05
   Ing. Dušan Koblíšek Kapicova 4 Bratislava 851 04
   RNDr. Ladislav Očko Budatínska 47 Bratislava 851 04
   Ing. Ľudovít Solčiansky 800 Podolie 916 22
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   03.12.1998Zrušené sidlo:
   Vajnorská 47 Bratislava 832 24
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Belica Znievska 17 Bratislava 851 06
   Ladislav Brat Mlynarovičova 13 Bratislava 851 04
   Ing. Dalibor Klíma Hríbová 12 Bratislava 821 05
   Ing. Dušan Koblíšek Kapicova 4 Bratislava 851 04
   PhDr. Ján Korecký Znievska 38 Bratislava 851 06
   PhDr. Dušan Mráz Vígľašská 7 Bratislava 851 01
   RNDr. Ladislav Očko Budatínska 47 Bratislava 851 04
   Ing. Ľudovít Solčiansky 800 Podolie 916 22
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   PhDr. Ján Korecký Znievska 38 Bratislava 851 06
   12.12.1994Nové obchodné meno:
   AUTOMEDIA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Vajnorská 47 Bratislava 832 24
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno len s týmto povolením/
   vydavateľská činnosť na vydávanie periodickej a neperiodickej tlače
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Belica Znievska 17 Bratislava 851 06
   Ladislav Brat Mlynarovičova 13 Bratislava 851 04
   Ing. Dalibor Klíma Hríbová 12 Bratislava 821 05
   Ing. Dušan Koblíšek Kapicova 4 Bratislava 851 04
   PhDr. Ján Korecký Znievska 38 Bratislava 851 06
   PhDr. Dušan Mráz Vígľašská 7 Bratislava 851 01
   RNDr. Ladislav Očko Budatínska 47 Bratislava 851 04
   Ing. Ľudovít Solčiansky 800 Podolie 916 22
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Dalibor Klíma Hríbová 12 Bratislava 821 05
   PhDr. Ján Korecký Znievska 38 Bratislava 851 06