Vytvořte fakturu

AGUA Bratislava - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název AGUA Bratislava
IČO 31386164
TIN 2020337627
DIČ SK2020337627
Datum vytvoření 05 Leden 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AGUA Bratislava
Hraničná 16
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 813 304 €
Zisk 154 794 €
Kapitál 2 529 495 €
Vlastní kapitál 2 278 343 €
Kontaktní informace
Email agua@stonline.sk
webové stránky http://www.agua.sk
Telefon(y) +421253417303
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,616,545
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 93,099
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 93,099
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 88,259
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 4,840
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,520,901
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 591,011
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,179
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 589,832
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 563
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 563
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 563
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 81,208
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 78,918
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 78,918
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,145
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 145
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,848,119
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,158
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,846,961
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,545
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,545
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,616,545
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,433,607
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 2,271,510
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,271,510
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 154,794
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 182,938
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,916
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,916
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 174,462
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 34,554
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 34,554
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 108,884
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 4,170
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,439
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 23,385
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 30
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 5,560
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 5,560
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,774,098
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,813,304
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,773,512
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 586
V. Aktivace (účtová skupina 62) 25,421
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 13,500
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 285
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,623,284
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,352,726
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 24,267
D. Služby (účtová skupina 51) 62,266
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 125,027
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 89,110
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 31,353
4. Sociální náklady (527, 528) 4,564
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,443
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 37,566
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 37,566
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 3,605
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 8,765
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,619
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 190,020
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 360,260
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 13,913
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku-sum (r. 36 r. 38) 555
3. Ostatní výnosy z krátkodobého finančního majetku (666A) 555
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 12,011
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 12,011
XII. Kurzové zisky (663) 1,347
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,846
L. Náklady krátkodobý finanční majetek (566) 342
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 854
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,650
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 11,067
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 201,087
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 46,293
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 46,293
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 154,794
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31386164 TIN: 2020337627 DIČ: SK2020337627
 • Sídlo: AGUA Bratislava, Hraničná 16, 82105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 05 Leden 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Igor Hrubec Majerníkova 54 Bratislava 10.10.1995
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Igor Hrubec 6 639 € (100%) Majerníkova 54 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   28.12.2012Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   prenájom hnuteľných vecí
   04.04.2001Nové sidlo:
   Hraničná 16 Bratislava 821 05
   03.04.2001Zrušené sidlo:
   Trnavská cesta 76 Bratislava 821 02
   07.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Igor Hrubec Majerníkova 54 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   06.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Goda A. Felcána 43 Hlohovec
   Ing. Igor Hrubec Majerníkova 54 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ivan Goda A. Felcána 43 Hlohovec
   15.04.1998Nové sidlo:
   Trnavská cesta 76 Bratislava 821 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Goda A. Felcána 43 Hlohovec
   Ing. Igor Hrubec Majerníkova 54 Bratislava
   14.04.1998Zrušené sidlo:
   Račianska 109/C Bratislava 831 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Goda A. Felcána 43 Hlohovec
   Ing. Igor Hrubec Pod záhradami 2182/2 Bratislava
   10.10.1995Nové predmety činnosti:
   inštalatérske práce /inštalácie vody a vykurovania/
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Goda A. Felcána 43 Hlohovec
   Ing. Igor Hrubec Pod záhradami 2182/2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Hrubec Majerníkova 54 Bratislava
   Ing. Ivan Goda A. Felcána 43 Hlohovec
   09.10.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Goda Hlohová 14 Hlohovec
   Ing. Igor Hrubec Hronská 5152/20 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Goda Hlohová 14 Hlohovec
   Ing. Igor Hrubec Hronská 5152/20 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice
   05.01.1995Nové obchodné meno:
   AGUA Bratislava s.r.o.
   Nové sidlo:
   Račianska 109/C Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj, sprostredkovanie nákupu a predaja plastových systémov
   nákup a predaj vodoinštalačného a kúrenárskeho materiálu a príslušenstva
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Goda Hlohová 14 Hlohovec
   Ing. Igor Hrubec Hronská 5152/20 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ivan Goda Hlohová 14 Hlohovec
   Ing. Igor Hrubec Hronská 5152/20 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice