Vytvořte fakturu

The Rock - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 31.08.2016
Basic information
Obchodní název The Rock
IČO 31386237
TIN 2020308257
DIČ SK2020308257
Datum vytvoření 03 Leden 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo The Rock
Lazaretská 12
81108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 216 112 €
Zisk 4 716 €
Kapitál 108 123 €
Vlastní kapitál 45 882 €
Kontaktní informace
Email jozef.hamorsky@spectator.sk
Date of updating data: 31.08.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 7,687
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 102,156
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 57,848
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 885
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 35,993
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 109,843
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 51,969
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 99,582
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 99,582
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 12,655
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -64,984
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 4,716
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 57,874
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,275
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 56,324
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 19,893
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 4,223
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 10,795
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 21,413
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 275
Date of updating data: 31.08.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 216,112
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 200,117
III. Změna stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 15,690
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 305
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 209,768
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 22,207
C. Služby (účtová skupina 51) 145,554
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 36,519
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 57
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 2,678
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 2,115
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 638
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 6,344
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 48,046
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1,509
X. Úrokové výnosy (662) 3
XI. Kurzové zisky (663) 1,506
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 557
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 71
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 486
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 952
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 7,296
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 2,580
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 4,716
Date of updating data: 31.08.2016
Date of updating data: 31.08.2016
 • IČO :31386237 TIN: 2020308257 DIČ: SK2020308257
 • Sídlo: The Rock, Lazaretská 12, 81108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 03 Leden 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Alexej Fulmek Panská 13 Bratislava 02.05.2001
  Ján Pallo Oslobodenia 16 Trstená 028 01 31.01.2008
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Petit Press a.s. 74 686 € (75%) Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08
  Daniel J. Stoll 12 448 € (12.5%) Jersey City 073 07 New Jersey, USA
  Eric Robert Koomen 12 448 € (12.5%) Pittsford NY 14534 Spojené štáty americké
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   31.01.2008Nové sidlo:
   Lazaretská 12 Bratislava 811 08
   Noví spoločníci:
   Daniel J. Stoll 373 Ogden Ave. Jersey City 073 07 New Jersey, USA
   Eric Robert Koomen Woodgreen Drive 118 Pittsford NY 14534 Spojené štáty americké
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Pallo Oslobodenia 16 Trstená 028 01 Vznik funkcie: 31.01.2008
   16.03.2004Noví spoločníci:
   Petit Press a.s. Lazaretská 12 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08
   21.03.2002Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   02.05.2001Nový štatutárny orgán:
   Alexej Fulmek Panská 13 Bratislava
   03.01.1995Nové obchodné meno:
   The Rock, s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod a maloobchod
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a zákaziek
   reklamná činnosť
   obchodné poradenstvo
   činnosť realitnej kancelárie
   vydávanie a distribúcia periodickej a neperiodickej tlače