Vytvořte fakturu

Würth International Trading - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 15.11.2016
Basic information
Obchodní název Würth International Trading
IČO 31386253
TIN 2020334316
DIČ SK2020334316
Datum vytvoření 22 Prosinec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Würth International Trading
Rybničná 40/A
83107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 6 383 089 €
Zisk 354 168 €
Kapitál 10 178 193 €
Vlastní kapitál 9 352 754 €
Kontaktní informace
Email info@wurth-int.com
Telefon(y) 0249211111, 0249211220
Fax(y) 0249211555
Date of updating data: 15.11.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 10,034,165
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 5,305,700
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 357,067
2. Software (013) - /073, 091A/ 357,067
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 4,948,633
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 921,241
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 3,601,857
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 412,778
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 8,697
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 4,060
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,717,247
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 51,151
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 51,151
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 4,654,583
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 582,137
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 572,179
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,958
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 3,975,996
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 96,450
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 11,513
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,469
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 8,044
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 11,218
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 11,218
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 10,034,165
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,166,967
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,034,356
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,034,356
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 101,818
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 266,115
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 266,115
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 2,410,510
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,410,510
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 354,168
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 867,198
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 256,364
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 8,560
12. Odložený daňový závazek (481A) 247,804
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 47,988
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 47,988
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 382,367
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 140,627
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 17,740
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 122,887
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 117,221
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 93,620
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 25,384
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,515
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 180,479
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,133
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 178,346
Date of updating data: 15.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 6,367,567
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 6,383,089
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 7,806
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 6,359,761
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 15,522
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,879,521
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 7,071
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 493,513
D. Služby (účtová skupina 51) 1,700,817
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 3,066,643
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 2,256,459
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 757,996
4. Sociální náklady (527, 528) 52,188
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 74,169
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 505,860
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 505,860
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 31,448
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 503,568
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,166,166
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,144
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1,722
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 1,720
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
XII. Kurzové zisky (663) 263
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 159
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,991
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 518
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,473
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,847
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 501,721
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 147,553
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 148,645
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -1,092
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 354,168
Date of updating data: 15.11.2016
Date of updating data: 15.11.2016
 • IČO :31386253 TIN: 2020334316 DIČ: SK2020334316
 • Sídlo: Würth International Trading, Rybničná 40/A, 83107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 22 Prosinec 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Gerd Rössler Wiesentalweg 2 Igis 7206 Švajčiarsko dlhodobý pobyt na území SR : Pribylinská 7736/2 Bratislava 831 04 17.03.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Würth International AG 6 034 356 € (100%) Chur 7000 Švajčiarsko
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   20.10.2016Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mirco Arturo Bonavetti Tircal 1 Domat/Ems 7013 Švajčiarska konfederácia dlhodobý pobyt na území SR : Pribylinská 7736/2 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 01.01.2003
   25.03.2009Nové obchodné meno:
   Würth International Trading s. r. o.
   15.04.2005Noví spoločníci:
   Würth International AG Aspermontstrasse 1 Chur 7000 Švajčiarsko
   03.12.2003Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie skladu vrátane balenia a váženia tovaru
   obchod s tovarmi všetkého druhu v rozsahu voľnej živnosti
   nákup, predaj, prenájom a leasing nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   farbenie kovov
   cestná motorová doprava
   zasielateľstvo
   skúšobnícka činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   29.05.2003Nový štatutárny orgán:
   Gerd Rössler Wiesentalweg 2 Igis 7206 Švajčiarsko dlhodobý pobyt na území SR : Pribylinská 7736/2 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 17.03.1998
   29.05.2001Nové sidlo:
   Rybničná 40/A Bratislava 831 07
   22.12.1994Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným