Vytvořte fakturu

SAVE EXPRESS PROFI - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SAVE EXPRESS PROFI
IČO 31386288
TIN 2020354237
DIČ SK2020354237
Datum vytvoření 10 Leden 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SAVE EXPRESS PROFI
Holíčska 26
85105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 235 640 €
Zisk 48 665 €
Kapitál 430 647 €
Vlastní kapitál 151 959 €
Kontaktní informace
Email info@rezanievrtanie.sk
webové stránky http://www.rezanievrtanie.sk
Mobile(y) +421905703163
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 4,390
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 4,390
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 4,390
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 389,544
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 75,328
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 9,654
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 242,039
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 50,508
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 393,934
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 200,624
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,550
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 143,769
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 48,665
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 193,310
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 26,425
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 121,019
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 120,763
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 256
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 45,866
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 235,640
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 231,403
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 4,100
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 137
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 165,280
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 37,123
C. Služby (účtová skupina 51) 116,303
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 936
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 453
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 3,578
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,887
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 70,360
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 77,977
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 7,950
M. Úrokové náklady (562) 6,543
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,407
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -7,949
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 62,411
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 13,746
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 48,665
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31386288 TIN: 2020354237 DIČ: SK2020354237
 • Sídlo: SAVE EXPRESS PROFI, Holíčska 26, 85105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 10 Leden 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Stanislav Pacher Vígľašská 13 Bratislava 16.09.1998
  Ing. Peter Sučanský Jamnického 8 Bratislava 24.03.2005
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Stanislav Pacher 3 320 € (50%) Vígľašská 13 Bratislava
  Ing. Peter Sučanský 3 320 € (50%) Jamnického 8 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   29.09.2014Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Boháčik Markova 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Boháčik Markova 13 Bratislava
   24.03.2005Nové sidlo:
   Holíčska 26 Bratislava 851 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Sučanský Jamnického 8 Bratislava
   23.03.2005Zrušené sidlo:
   Pobrežná 41 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Sučanský Jamnického 8 Bratislava
   30.04.2002Nové sidlo:
   Pobrežná 41 Bratislava 851 01
   29.04.2002Zrušené sidlo:
   Šustekova 7 Bratislava 851 01
   16.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Peter Sučanský Jamnického 8 Bratislava
   Ing. Stanislav Pacher Vígľašská 13 Bratislava
   Ing. Juraj Boháčik Markova 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Pacher Vígľašská 13 Bratislava
   Ing. Peter Sučanský Jamnického 8 Bratislava
   Ing. Juraj Boháčik Markova 13 Bratislava
   15.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Boháčik Markova 13 Bratislava
   Ing. Stanislav Pacher Vígľašská 13 Bratislava
   Ing. Peter Sučanský Jamnického 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Boháčik Markova 13 Bratislava
   Ing. Stanislav Pacher Vígľašská 13 Bratislava
   Ing. Peter Sučanský Jamnického 8 Bratislava
   10.01.1997Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Boháčik Markova 13 Bratislava
   Ing. Stanislav Pacher Vígľašská 13 Bratislava
   09.01.1997Zrušeny spoločníci:
   SAVE EXPRESS, s.r.o. Šustekova 7 Bratislava
   10.01.1995Nové obchodné meno:
   SAVE EXPRESS PROFI, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Šustekova 7 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť v stavebníctve
   konštrukčné práce v strojárenstve
   sprostredkovanie v stavebníctve
   požičovňa náradia, strojov a zariadení
   výroba tehál
   maliarstvo-natieračstvo
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   rezanie a vŕtanie do betónu a ostatných stavebných materiálov
   vykonávanie priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   staviteľ
   Noví spoločníci:
   SAVE EXPRESS, s.r.o. Šustekova 7 Bratislava
   Ing. Peter Sučanský Jamnického 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Juraj Boháčik Markova 13 Bratislava
   Ing. Stanislav Pacher Vígľašská 13 Bratislava
   Ing. Peter Sučanský Jamnického 8 Bratislava