Vytvořte fakturu

STAKO-ZP - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název STAKO-ZP
IČO 31386296
TIN 2020354248
DIČ SK2020354248
Datum vytvoření 14 Prosinec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo STAKO-ZP
Dolný Ohaj 51
94143
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 163 905 €
Zisk 4 536 €
Kapitál 288 886 €
Vlastní kapitál 264 501 €
Kontaktní informace
Email baratpeter@nextra.sk
Telefon(y) 0356591223
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 106,051
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 106,051
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 44,914
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 194,000
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 68,330
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,330
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 61,076
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 300,051
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 268,949
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 143,077
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 114,033
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 4,536
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 31,102
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 2,079
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 25,344
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 12,920
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 2,556
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,150
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 8,718
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 3,679
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 163,905
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 172,788
III. Změna stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -10,044
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,161
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 158,188
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 67,756
C. Služby (účtová skupina 51) 39,786
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 36,533
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 848
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 8,003
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,262
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 5,717
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 55,202
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 222
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 222
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -221
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 5,496
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 4,536
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31386296 TIN: 2020354248 DIČ: SK2020354248
 • Sídlo: STAKO-ZP, Dolný Ohaj 51, 94143, Bratislava
 • Datum vytvoření: 14 Prosinec 1994
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   19.06.2001Nové sidlo:
   51 Dolný Ohaj 941 43
   Nové predmety činnosti:
   maliarske a natieračské práce
   montáž sádrokartonu
   stavebné práce v rozsahu voľnej živnosti
   18.06.2001Zrušené sidlo:
   Halova 15 Bratislava 851 01
   12.04.2001Noví spoločníci:
   Jozef Mikulec ml. 51 Dolný Ohaj 941 43
   Jozef Mikulec st. 51 Dolný Ohaj 941 43
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Mikulec st. 51 Dolný Ohaj 941 43
   Jozef Mikulec ml. 51 Dolný Ohaj 941 43
   11.04.2001Zrušeny spoločníci:
   Jozef Badžgoň Halova 15 Bratislava
   Štefánia Deminová Kadnárova 68 Bratislava
   Emil Prekop Hanulova 11 Bratislava
   Ján Zeman Pri Mlyne 50 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Badžgoň Halova 15 Bratislava
   Štefánia Deminová Kadnárova 68 Bratislava
   Emil Prekop Hanulova 11 Bratislava
   Ján Zeman Pri Mlyne 50 Bratislava
   14.12.1994Nové obchodné meno:
   STAKO-ZP spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Halova 15 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť v strojárstve
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie pri nákupe a predaji hnuteľných a nehnuteľných vecí
   zámočníctvo
   Noví spoločníci:
   Jozef Badžgoň Halova 15 Bratislava
   Štefánia Deminová Kadnárova 68 Bratislava
   Emil Prekop Hanulova 11 Bratislava
   Ján Zeman Pri Mlyne 50 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Badžgoň Halova 15 Bratislava
   Štefánia Deminová Kadnárova 68 Bratislava
   Emil Prekop Hanulova 11 Bratislava
   Ján Zeman Pri Mlyne 50 Bratislava